Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.
CZĘŚĆ I
 
  NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES
PORADNICTWA
ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny
WWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Rodzinne 37-200 Przeworsk,                ul. Lwowska 16 (0-16) 649 09 10
zgodnie z taryfą operatora
1 i 3 poniedziałek miesiąca
15.00 – 16.00 psycholog
1 i 4 wtorek miesiąca
15.30 - 16.00 prawnik  
kontakt@pcpr.przeworsk.pl
 
Mieszkańcy powiatu przeworskiego
 
2. Punkt Konsultacyjno –Informacyjny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa
 
 
Poradnictwo w kryzysie rodzinnym i osobistym 37-530 Sieniawa,
ul. Rynek1
(0-16) 622 73 01 wew.27
zgodnie z taryfą operatora
środa
16.00 – 18.00
Pokój nr 11
  Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa
PSYCHOLOGICZNE
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przeworsku Psychologiczne 37-200 Przeworsk,
ul. Lwowska 16
(0-16) 648 82 50
zgodnie z taryfą operatora
pn. - pt
7.00 -15.00
poradniaprzeworsk@interia.pl
 
Dzieci i młodzież do 18- go roku życia uczące się na terenie powiatu przeworskiego
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Psychologiczne 37-200 Przeworsk,                ul. Lwowska 16 (0-16) 649 09 10
zgodnie z taryfą operatora
1 i 3 poniedziałek miesiąca
15.00 – 16.00 psycholog
kontakt@pcpr.przeworsk.pl
 
Mieszkańcy powiatu przeworskiego
 
5. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)
Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze
Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.
800 70 2222
bezpłatna infolinia
24  godz. przez
7 dni w tygodniu
 
www.liniawsparcia.pl
 
porady@liniawsparcia.pl
Dla osób  będących w kryzysie
psychicznym
 
 
 
 
 
6. Punkt Interwencji Kryzysowej w Zarzeczu Psychologiczne 37-205 Zarzecze
Zarzecze 175
(0-16) 640 11 86
zgodnie z taryfą operatora
 
budynek urzędu gminy, pokój nr 2  
 
Każdy mieszkaniec gminy, po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego lub bezpośrednio w siedzibie GOPS w Zarzeczu
PEDAGOGICZNE
7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przeworsku Pedagogiczne 37-200 Przeworsk,
ul. Lwowska 16
(0-16) 648 82 50
zgodnie z taryfą operatora
pn. - pt
7.00 -15.00 po uprzednim złożeniu wniosku ( do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie poradni )
 
www.poradniap-p.powiatprzeworsk.pl
 
 
poradniaprzeworsk@interia.pl
 
Mieszkańcy powiatu przeworskiego
 
POMOC SPOŁECZNA
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Pomoc społeczna 37-200 Przeworsk,
ul. Lwowska 16
(0-16) 649 09 10
zgodnie z taryfą operatora
pn.- pt
14.30 – 15.30 pracownik socjalny
kontakt@pcpr.przeworsk.pl
 
Mieszkańcy powiatu przeworskiego
 
 
 
 
 
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci
 
Z zakresu pomocy społecznej 37-207 Gać
Gać 275
(0-16) 641 14 29 wew.30
zgodnie z taryfą
operatora
 
Poniedziałek, środa i  czwartek
7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 16.30
Piątek 7.30-14.30
 
gopsgac@gac.pl
 
Każdy mieszkaniec gminy G
 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
11. Punkt Informacyjno –Konsultacyjny ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Przeworsku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków
(pomoc w przygotowaniu pism procesowych)
37-200 Przeworsk ,
ul Krakowska 30
(budynek MOPS w Przeworsku)
(0-16) 649 05 30
zgodnie z taryfą operatora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniedziałek
15.30 – 16.30 Psycholog specjalista
 
psychoterapii uzależnień
Wtorek
15.30 – 16.30 Pedagog, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kurator Sądowy
Czwartek
15.30 – 16.30 Prawnik
Każdy specjalista 2 razy w miesiącu wg ustalonego grafiku
 
punkt@przeworsk.um.gov.pl
 
 
Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz członkowie ich rodzin
 
12. Punkt Informacyjno –Konsultacyjny w Kańczudze Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków 37-220 Kańczuga,                   ul. Węgierska 1 (0-16) 642 30 35
zgodnie z taryfą operatora
Wtorek
17.00 – 19.00
Pedagog
Zgłoszenia i konsultacje w siedzibie punktu lub telefonicznie
 
 
 
osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz członkowie ich rodzin
 
13. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Urzędzie Gminy Przeworsk Pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi 37-200 Przeworsk,
ul. Bernardyńska 1a
(0-16) 648 73 97
zgodnie z taryfą operatora
Poniedziałek
15.00 – 16.00
Zapisy osobiście lub telefonicznie w GOPS w Przeworsku
 
 
Mieszkańcy gminy Przeworsk
14. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Gać
 
 
 
Pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi 37-207 Gać
Gać 275
(0-16) 641 14 29 wew.23
zgodnie z taryfą operatora
 
Poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 16.30
Piątek 7.30 – 14.30
Pokój nr 11
 
 
Mieszkańcy gminy Gać
15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworniku Polskim
 
 
 
 
 Pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi 37-232 Jawornik Polski
Jawornik Polski 16
(0-16) 651 40 14 wew.30
zgodnie z taryfą operatora
 
 pn. – pt.  
7.30 – 15.30
Zgłoszenia osobiście, elektronicznie  lub telefonicznie 
u koordynatora GKRPA
sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
 
Mieszkańcy gminy Jawornik Polski
16. Punkt Konsultacyjno –Informacyjny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa
 
 
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin 37-530 Sieniawa
ul. Rynek 1
(0-16) 622 73 01 wew.27
zgodnie z taryfą operatora
 
Środa 16.00 – 18.00
pokój nr 11
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
17. Punkt interwencji Kryzysowej  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
 
Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych problemami  (konflikty rodzinne,
agresja, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne dzieci,
 kłopoty wychowawcze,
bezdomność, samobójstwa)
 
 
37-200 Przeworsk,                ul. Lwowska 16 0 800 285 005
Bezpłatna infolinia 
(0-16) 649 09 10
zgodnie z taryfą operatora
1 i 3 poniedziałek miesiąca
15.00 – 16.00 psycholog
1 i 4 wtorek miesiąca
15.30 - 16.00 prawnik
 
kontakt@pcpr.przeworsk.pl
 
Mieszkańcy  powiatu przeworskiego
 
18.
 
 
Punkt Informacyjno –Konsultacyjny ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Przeworsku
Pomoc prawna z zakresu przemocy (pomoc w przygotowaniu pism procesowych) 37-200 Przeworsk ,
ul Krakowska 30
(budynek MOPS w Przeworsku)
(0-16) 649 05 30
zgodnie z taryfą operatora
 
Piątek
15.30 – 16.30
Mediator Specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2 razy w miesiącu wg. ustalonego grafiku
punkt@przeworsk.um.gov.pl
 
 
Mieszkańcy Miasta Przeworsk
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy 37-207 Gać
Gać 275
(0-16) 641 14 29 wew.30
zgodnie z taryfą operatora
 
Poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 -14.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieszkańcy Gminy Gać
20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworniku Polskim Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37-232 Jawornik Polski,
Jawornik Polski 16
(0-16) 651 40 14 wew.30
zgodnie z taryfą operatora
 
pn.- pt. 7.30 – 15.30
zgłoszenia osobiście, elektronicznie  lub telefonicznie 
u koordynatora GKRPA
sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
 
Mieszkańcy gminy Jawornik Polski
21. Punkt Konsultacyjno –Informacyjny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa
 
 
 
 
Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej 37-530 Sieniawa
ul. Rynek 1
(0-16) 622 73 01 wew.27
zgodnie z taryfą operatora
 
Środa 16.00 – 18.00
pokój nr 11
  Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa
22. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku
 
Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 37-200 Przeworsk,
Ul. Lwowska 16
531 995 236
Całodobowy telefon pomocowy
lub (0 16) 648 22 65
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
poniedziałek, wtorek 10.00 – 20.00 środa, czwartek, piątek 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 15.00
III piętro – pokój nr 32
sppbprzeworsk1@wp.pl
 
Osoby, których  dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone
23. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia” - wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
800 120 002
 
Bezpłatna infolinia
pn. – sob.
godz. 08.00–22.00
ndz. i święta
godz. 08.00–16.00
 
www.niebieskalinia.info
 
biuro@niebieskalinia
 
Dla osób doświadczających  przemocy domowej
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA
24. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00
(22)  785 700 177
e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.p
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 
 
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
 
poczta@rcb.gov.pl
 
Świadek zagrożenia kryzysowego
Osoba poszukująca informacji na temat
zarządzania kryzysowego
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
25. Powiatowy Urząd Pracy
w Przeworsku
Poradnictwo z zakresu prawa pracy, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10 (0-16) 648 84 28
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
 
pn. – pt.
7.30-15.30
Budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku, V piętro
www.przeworsk.praca.gov.pl
rzpz@praca.gov.pl
 
 
Bezrobotni z terenu powiatu przeworskiego
26. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Poradnictwo z zakresu prawa pracy, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne 35-055 Rzeszów, 
ul. Naruszewicza 11
Punkt informacyjny
(0-17) 74 32 805
(0-17) 85 09 235
 
pn. – pt.
7.30-15.30
 
www.wuprzeszow.praca.gov.pl
wup@wup-rzeszow.pl
rzwu@praca.gov.pl,
 
 
Bezrobotni z terenu województwa podkarpackiego
27. Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów pracy.
Urząd Pracy.
Ciepła 20 .
15-472 Białystok.
 
19 524            
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą operatora
pn.- pt.
godz. 08.00-18.00
 
www.zielonalinia.gov.pl
 
biuro@zielonalinia.gov.pl
Mogą korzystać:
- zarejestrowani
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

 
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
28.  
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
 
Wsparcie informacyjne, psychologiczne,
prawne i finansowe
 
ADRES NAJBLIŻSZEGO OŚRODKA WYŁONIONEGO NA LATA 2019 -2021
prosimy sprawdzić na witrynie internetowej lub w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
   
pn.- pt.
godz.08.15-16.15
 
 
www.pokrzywdzeni.gov.pl
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/
 
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
 
 
Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
29.  
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny w Przeworsku
 
 
Pomoc prawna, psychologiczna, w rehabilitacji,
finansowa i materialna
 
37-200 Przeworsk,
Ul. Lwowska 16
 
531 995 236
Całodobowy telefon pomocowy
lub (0 16) 648 22 65
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
 
Poniedziałek, wtorek 10.00 – 20.00 środa, czwartek, piątek 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 15.00
III piętro – pokój nr 32
 
sppbprzeworsk1@wp.pl
 
 
Osoby, których  dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo
PRAWO KONSUMENCKIE
30. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
 
Porady konsumenckie
 
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10
 
 
(0-16) 648 70 09 wew.194
zgodnie z taryfą operatora
 
 
Czwartek, piątek
7.30 – 15.30
 IV piętro – pokój 411
 
 
 
 
 
 
 
 
konsument@powiatprzeworsk.pl
 
 
 
Mieszkańcy powiatu zainteresowani poradami konsumenckimi
31. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
 
pn.- pt.
godz. 08.00-18.00
 
 
https://www.uokik.gov.pl/
 
porady@dlakonsumentow.pl
 
Prawo konsumenckie
PRAWA PACJENTA
32.  
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Rzeszowie
 
Pomoc w uzyskaniu informacji z zakresu ochrony zdrowia
 
35-032 Rzeszów,
ul. Zamkowa 8
 
(0 17) 860 41 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
 
pn – pt
godz. 08.00-16.00
 
www.nfz-rzeszow.pl
 
 
Każda mieszkaniec województwa podkarpackiego objęty ubezpieczeniem lub zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym
33. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta
 
Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa
800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43
pn. - pt.
godz. 08.00-20.00
 
https://www.bpp.gov.pl
 
kancelaria@rpp.gov.pl
Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
 
34. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza granicami
-kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa
 
Infolinia Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora
Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię
 
pn.- pt.
godz. 08.00-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nfz.gov.pl
 
infolinia@nfz.gov.pl
 
Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
35. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw
osób niepełnosprawnych
SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
 
pn.-pt.
godz. 08.00-17.00
 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl
 
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
36. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania . Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.
 
 
 
 
 
800 121 212
Bezpłatna infolinia
pn.- pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)
https://brpd.gov.pl
 
rpd@brpd.gov.pl
Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
37. Centrum Obsługi Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury
Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.
(22) 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
pn. – pt.
godz. 07.00 – 18.00
 
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-
 
cot@zus.pl
 
 
 
 
 
Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze
 
 
 
 
 
PRAWO PRACY
38. Okręgowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie
Porady prawne z zakresu prawa pracy i bhp 35-322 Rzeszów,
ul. Gen. Stanisława Maczka 4
801 002 500
(dla  tel. stacj.)
(0-17) 717 98 98
(dla tel. kom.)
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
Osobiście:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
8.00-15.00
Wtorek 8.00-17.30
Telefonicznie:
pn. – pt.
8.00-15.00
www.rzeszow.pip.gov.pl
 
 
Mieszkańcy województwa podkarpackiego
39. Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
 
Porady z zakresu prawa pracy.
 
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
 
801 002 006
(dla  tel. stacj.)
459 599 000
(dla tel. kom.)
22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .
  www.bip.pip.gov.pl,
 
kancelaria@gip.pip.gov.pl
 
 

 
PRAWO PODATKOWE
40. Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.
 
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
 
801 055 055 (
(  z tel. stacjonarnych.
( (22) 330 03 30
Z  z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330
(  z tel. zagranicznych.
   Koszt zgodnie z taryfą operatora
pn.- pt.
godz. 07.00-18.00
 
www.kis.gov.pl
więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
Z porad może  skorzystać każdy podatnik
 
DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
41. Rzecznik Finansowy.
(Ubezpieczonych)
Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.
 
Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25
pn.-pt.
godz. 08.00-18.00
 
 
pn.-pt.
godz.11.00-15.00
 
 
pn.-pt.
godz. 08.00-16.00
Porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
 
https://rf.gov.pl/kontakt
 
biuro@rf.gov.pl
Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń
 
INNE
  WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji
42. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa
800 676 676 .
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych
  • pon.
  • godz. 10.00-18.00
wt.- pt.
godz. 08.00-16.00
https://www.rpo.gov.pl
 
biurorzecznika@brpo.gov.pl
Może zgłosić się każdy, kto uważa,
że jego prawa są naruszone
 
 
CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu:   (016) 648 70 09  czynny od pn. do pt. w godz.: 7.30 – 15.30
 
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
 
http://www.bip.powiatprzeworsk.pl/fck_pliki/logoPPA4.png
Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego.    
Na terenie Powiatu Przeworskiego tak jak w roku ubiegłym realizowane będą zadania z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
W 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zlokalizowane w siedzibach:
1.  Punkt w Kańczudze, z siedzibą:
    a) w Zespole Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6
        - w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
        - we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
     b) w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30
         - w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
     c) w Urzędzie Gminy Zarzecze, Zarzecze 175
          - w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
     d) w Urzędzie Gminy Gać, Gać 275
         - w piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 (Radca prawny)
         - w piątki w godzinach od 11:00 do 13:00 (Adwokat).
  1. Punkt w Przeworsku, z siedzibą:
     w lokalu powiatowym  w Przeworsku,  ul. Lwowska 16

         - w poniedziałki, czwartki w godzinach od 09:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i  Wsparcia „Pasieka”)
          - we wtorki, środy  i piątki  w godzinach od 13:00 do 17:00  (prawnicy Fundacji Rozwoju  i Wsparcia „Pasieka”).
  1. Punkt w  Sieniawie, z siedzibą:
    a) w  Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4
     -  w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju
i Wsparcia „Pasieka”)
    b) w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1
      - w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju
i Wsparcia - „Pasieka”)                      
    c) w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127
      - we wtorki, czwartki  w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju  i Wsparcia - „Pasieka”)
    d) w Urzędzie Gminy Adamówka, Adamówka 97     
        -  w poniedziałki  w godzinach od 9:00 do 13:00  (prawnicy Fundacji Rozwoju  i Wsparcia - „Pasieka”)
Podmiot publikujący
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-01-07 00:00
Publikujący Marek Nowak 2019-01-09 09:39
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 06 marca 2021r. 14:35:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.