Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu przeworskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W ramach tej pomocy prowadzona jest również nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

16 648 70 09 czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00, w piątki w godz.: 7.30 – 14.00 (Radcowie i Adwokaci)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

i tel. 730 312 959 od pn. do pt. w godz.: 8.00 – 18.00 a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail fundacjapasieka@gmial.com („Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia)

oraz tel. 733 660 566 od pn. do pt. w godz.: 7.30 - 15.30 a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail prawnikon.projekty@gmail.com (Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON)

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona zostaje poinformowana o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W 2020 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

1) Punkt w Kańczudze:

Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

a) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

b) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Adwokat)

c) w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30

- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

c) w siedzibie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

d) w siedzibie Urzędu Gminy Gać, Gać 275:

- w piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 (Radca prawny)

od 11:00 do 13:00 (Adwokat)

2) Punkt w Przeworsku:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia "Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie

a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00

- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00

b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

- w środy w godzinach od 09:00 do 13:00

c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00

d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00

 

3) Punkt w Sieniawie:

Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97

- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00

b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00

c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

- w środy godzinach od 9:00 do 13:00

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00

d) w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4

- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00

Podmiot publikujący
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2020-02-21 00:00
Publikujący Marek Nowak 2020-02-21 12:17
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 08 marca 2021r. 06:40:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.