Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu przeworskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2232 t.j. z dnia 2020.12.14 ) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

UWAGA!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20), na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U.2020.2232 t.j. z dnia 2020.12.14),  

od 17.03.2020 roku do odwołania
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są  udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość wyłącznie przez telefon (praca zdalna).
 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w  tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i  pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy  prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby,  które  ze  względu  na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć  do  punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą  otrzymać poradę przez telefon lub  w miejscu  zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 

16 648 70 09 czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00, w piątki w godz.: 7.30 – 14.00 (Radcowie i Adwokaci)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

i tel. 730 312 959 od pn. do pt. w godz.: 8.00 – 18.00 a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundacjapasieka@gmail.com  („Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia)

oraz tel. 733 660 566 od pn. do pt. w godz.: 7.30 - 15.30 a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com (Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON)

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w  punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie  może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona zostaje poinformowana o  możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w  powiecie, a także w  punktach pomocy prawnej.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W 2021 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 1. Punkt w Kańczudze:

Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

     a) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

        - w poniedziałki  w godzinach od 13.00 do 17.00 (Adwokat)

     b) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1

        - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Adwokat)

     c) w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30

         - w środy w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)

     c) w siedzibie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7

          - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)

     d) w siedzibie Urzędu Gminy Gać, Gać 275:

         - w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 (Radca prawny)

                                         od 11.00 do 13.00 (Adwokat)

2) Punkt w Przeworsku:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia "Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie

     a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

  -  w poniedziałki  w godzinach od 13.00 do 17.00

        - we wtorki w godzinach od 13.00 do 17.00

     b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

        - w środy w godzinach od 09.00 do 13.00

     c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127

        -  w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

     d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

        - w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00

3)   Punkt w Sieniawie:

Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

 a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97

        -  w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00

     b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

         - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00

     c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

        - w środy godzinach od 9.00 do 13.00

        - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

     d) w  siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4

         -  w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00

Podmiot publikujący
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2020-12-31 00:00
Publikujący Marek Nowak 2020-02-21 12:17
Modyfikacja Marek Nowak 2021-01-19 15:42
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 08 marca 2021r. 06:53:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.