Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego w zakresie ,,Budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi KISIELÓW gm. Zarzecze na obszarze 304,83 ha” oraz dla projektu: „Scalenie gruntów wsi BÓBRKA KAŃCZUCKA gm. Kańczuga na obszarze 263,16 ha”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-11-08
Publikujący Marek Nowak 2017-11-08 13:01
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-22 11:33
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-09-08
Publikujący Marek Nowak 2017-09-08 10:51
Modyfikacja Marek Nowak 2017-09-08 10:52
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
w  podziale na dwie Części:
Część  I : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-09-01
Publikujący Marek Nowak 2017-09-01 12:47
Modyfikacja Marek Nowak 2017-09-26 15:05
2017.07.17 - Wykonanie projektu graficznego, skład oraz wydruk plansz wystawowych oraz plakatów promocyjnych w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1:  Projekt graficzny i wydruk plansz wystawowych
Zadanie 2: Projekt graficzny i wydruk plakatów promocyjnych

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-07-17
Publikujący Marek Nowak 2017-07-17 14:17
Modyfikacja Marek Nowak 2017-07-21 13:26
Opracowanie projektu graficznego i wydruk publikacji albumowej pt. „Ludowe stroje przeworskie - przeszłość i przyszłość” w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi”.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-06-19
Publikujący Marek Nowak 2017-06-19 14:58
Modyfikacja Marek Nowak 2017-07-05 09:44
Wykonanie audytu powykonawczego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-03-07
Publikujący Marek Nowak 2017-03-07 08:21
Modyfikacja Marek Nowak 2017-03-16 11:31
,,Wykonanie badań termowizyjnych oraz powietrznych badań szczelności ”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-13
Publikujący Marek Nowak 2017-02-13 11:52
Modyfikacja Marek Nowak 2017-03-02 11:38
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania
inwestycyjnego ,,Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim”
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2016-12-14
Publikujący Marek Nowak 2016-12-14 11:12
Modyfikacja Marek Nowak 2017-02-03 10:05