XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 546/2 położona w miejscowości Jawornik Polski, gm. Jawornik Polski

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).)  oraz art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust.3, art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)                                                    
STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO
z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 546/2, położona w miejscowości Jawornik Polski gm. Jawornik Polski o nieuregulowanym stanie prawnym, celem wykonania czynności związanych z budową urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Jawornik Polski działka nr 546_2 Plik pdf 104.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-07-21
Publikujący Marek Nowak 2020-07-27 00:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-07-24 13:53