XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia”

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że wnioski do ksiąg wieczystych o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych po scaleniu gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia” gm. Przeworsk zostały sporządzone.

Uczestnicy scalenia proszeni są o zgłaszanie się do tut. urzędu celem podpisania ww. wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk  – w terminie do 15 lipca 2019 r. - pokój 418, IV piętro w godzinach pracy urzędu.

Wnioski te podpisane przez właścicieli i Starostę będą niezwłocznie przekazywane do Sądu Rejonowego w Przeworsku – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem realizacji.

Niepodpisanie wniosku spowoduje brak ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-06-12
Publikujący Marek Nowak 2019-06-13 11:47
Modyfikacja Marek Nowak 2019-06-13 12:04