XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 lipca 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.141.2020.MC o wydaniu decyzji i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 401 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia
o wydaniu decyzji z dnia 21 lipca 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.141.2020.MC udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. t. Cieplińskiego 4,35-010 Rzeszów pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych i na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych i przepustów, realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik".
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.141.2020.MC Plik pdf 65.80 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-07-21
Publikujący Marek Nowak 2020-07-24 12:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-07-24 12:27