XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.501.2020.MS o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia
o wydaniu decyzji z dnia 25 listopada 2020 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.501.2020.IVIS udzielającej Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśfe, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasio pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia SDR 11 RC z rur PE dn 63 mm o długości L= 239/0m oraz budowie przyłącza gazowego SDR 11 PE dn 25 mm o długości L=l,0m + 2,5 m odcinek z rury stalowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn. 63 mm z przebiegiem przez działki nr: 3521/2, 3521/1, 3528, 3522, 3523, 3524 w miejscowości Przeworsk ul. Kasprowicza", na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Mleczka.
Zasięg oddziaływania obejmuje działki nr ewid. 3521/2, 3521/1, 3528, 3522, 3523, 3524 obręb nr 3 miasta Przeworska.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. Nr 516, w godzinach pracy, tj. od 800 do 1600.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.501.2020.MS Plik pdf 68.55 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-25
Publikujący Marek Nowak 2020-12-01 12:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-12-01 12:45