Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 41 
Uchwała Nr VI/63/19
Uchwała Nr VI/63/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:58
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:58
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:59
Uchwała Nr VI/62/19
Uchwała Nr VI/62/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:56
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:56
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:56
Uchwała Nr VI/61/19
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:53
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:54
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:54
Uchwała Nr VI/60/19
Uchwała Nr VI/60/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:51
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:52
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:52
Uchwała Nr VI/59/19
Uchwała Nr VI/59/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania do prowadzenia przez Gminę Zarzecze zadania własnego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:49
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:50
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:50
Uchwała Nr VI/58/19
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie powierzenia  Gminie Tryńcza  realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego  pn.  "Przebudowa dróg powiatowych -  budowa chodników na terenie  Gminy Tryńcza” oraz opracowanie koncepcji budowy mostu przez rz. Wisłok w m. Gniewczyna Łańcucka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:48
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:49
Uchwała Nr VI/57/19
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:47
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:47
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:47
Uchwała Nr VI/56/19
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr V/42/19 z dnia 01 marca 2019 roku  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:45
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:46
Uchwała Nr VI/55/19
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/203/18  z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2018 dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:42
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:42
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:42
Uchwała Nr VI/54/19
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:40
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:41
Uchwała Nr VI/53/19
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:37
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:39
Uchwała Nr VI/52/19
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „ Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla Powiatu Przeworskiego”, o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:34
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:35
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:35
Uchwała Nr VI/51/19
Uchwała Nr VI/51/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za 2018 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:33
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:33
Uchwała Nr VI/50/19
Uchwała Nr VI/50/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:31
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:31
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:31
Uchwała Nr V/49/19
Uchwała Nr V/49/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:21
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:21
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:22
Uchwała Nr V/48/19
Uchwała Nr V/48/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr IV/31/19 w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:20
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:20
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:20
Uchwała Nr V/47/19
Uchwała Nr V/47/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy w związku ze zmianami administracyjnymi
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:18
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:18
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:18
Uchwała Nr V/46/19
Uchwała Nr V/46/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:16
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:17
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:17
Uchwała Nr V/45/19
Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:15
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:15
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:15
Uchwała Nr V/44/19
Uchwała Nr V/44/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:14
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:14
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:14
Uchwała Nr V/43/19
Uchwała Nr V/43/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr IV/35/19 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia przez Miasto i Gminę Kańczuga zadania własnego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Kańczudze
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:08
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:08
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:08
Uchwała Nr V/42/19
Uchwała Nr V/42/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:04
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:04
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:13
Uchwała Nr V/41/19
Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2019 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:03
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:03
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:12
Uchwała Nr V/40/19
Uchwała Nr V/40/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-05-15 14:01
Publikujący Marek Nowak 2019-05-15 14:01
Modyfikacja Marek Nowak 2019-05-15 14:12
Uchwała Nr IV/39/19
Uchwała Nr IV/39/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2019 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-15 14:41
Publikujący Marek Nowak 2019-02-15 14:41
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-15 14:43
Uchwała Nr IV/38/19
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2019 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-15 14:38
Publikujący Marek Nowak 2019-02-15 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-15 14:40
Uchwała Nr IV/37/19
Uchwała Nr IV/37/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-15 14:37
Publikujący Marek Nowak 2019-02-15 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-15 14:44
Uchwała Nr IV/36/19
Uchwała Nr IV/36/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie wyrażenia zamiaru przekazania samorządowej instytucji kultury Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego do prowadzenia Gminie Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-15 14:36
Publikujący Marek Nowak 2019-02-15 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-15 14:36
Uchwała Nr IV/35/19
Uchwała Nr IV/35/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie przekazania do prowadzenia przez Miasto i Gminę  Kańczuga zadania własnego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Kańczudze
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-15 14:35
Publikujący Marek Nowak 2019-02-15 14:35
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-15 14:35
Uchwała Nr IV/34/19
Uchwała Nr IV/34/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-15 14:34
Publikujący Marek Nowak 2019-02-15 14:34
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-15 14:34
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 17:42:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.