Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 44 
Sprawozdanie PCPR
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:04
Publikujący Marek Nowak 2020-05-25 13:04
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-25 13:04
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:01
Publikujący Marek Nowak 2020-05-25 13:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-25 13:02
Uchwała Nr XIV/159/20
Uchwała Nr XIV/159/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja  2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:55
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:55
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:55
Uchwała Nr XIV/158/20
Uchwała Nr XIV/158/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Przeworsku z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:53
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:54
Uchwała Nr XIV/157/20
Uchwała Nr XIV/157/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja  2020 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:52
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:52
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:53
Uchwała Nr XIV/156/20
Uchwała Nr XIV/156/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:51
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:51
Uchwała Nr XIV/155/20
Uchwała Nr XIV/155/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:49
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:50
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:50
Uchwała Nr XIV/154/20
Uchwała Nr XIV/154/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:48
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:49
Uchwała Nr XIV/153/20
Uchwała Nr XIV/153/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:47
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:47
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:48
Uchwała Nr XIV/152/20
Uchwała Nr XIV/152/20 Rady  Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:45
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:46
Uchwała Nr XIV/151/20
Uchwała Nr XIV/151/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:43
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:43
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:44
Uchwała Nr XIV/150/20
Uchwała Nr XIV/150/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja  2020 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za 2019 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:42
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:42
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:42
Uchwała Nr XIV/149/20
Uchwała Nr XIV/149/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:40
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:40
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:41
Uchwała Nr XIII/148/20
Uchwała Nr XIII/148/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:39
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:39
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:39
Uchwała Nr XIII/147/20
Uchwała Nr XIII/147/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  26 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 - 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:37
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:37
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:38
Uchwała Nr XIII/146/20
Uchwała Nr XIII/146/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:34
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:35
Uchwała Nr XIII/145/20
Uchwała Nr XIII/145/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:31
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:31
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:32
Uchwała Nr XIII/144/20
Uchwała Nr XIII/144/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:26
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:29
Uchwała Nr XIII/143/20
Uchwała Nr XIII/143/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Jawornik Polski zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:25
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:25
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:25
Uchwała Nr XIII/142/20
Uchwała Nr XIII/142/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XII/131/20 Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:23
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:23
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:23
Uchwała Nr XIII/141/20
Uchwała Nr XIII/141/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Przeworsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:21
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:21
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:22
Uchwała Nr XIII/140/20
Uchwała Nr XIII/140/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:19
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:19
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:19
Uchwała Nr XIII/139/20
Uchwała Nr XIII/139/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:14
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:14
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:17
Uchwała Nr XIII/138/20
Uchwała Nr XIII/138/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:12
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:12
Uchwała Nr XIII/137/20
Uchwała Nr XIII/137/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  krótkoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:05
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:06
Uchwała Nr XIII/136/20
Uchwała Nr XIII/136/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:03
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:03
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:04
Uchwała Nr XIII/135/20
Uchwała Nr XIII/135/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:01
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:01
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:02
Uchwała Nr XII/134/20
Uchwała Nr XII/134/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:15
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:15
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:16
Uchwała Nr XII/133/20
Uchwała Nr XII/133/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przeworsk realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Głęboka (boczna) w Przeworsku”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:12
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:13
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:13
Uchwała Nr XII/132/20
Uchwała Nr XII/132/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:10
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:10
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:11
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 11:31:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.