Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 45 
Uchwała Nr XVI/185/20
Uchwała Nr XVI/185/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przeworskiego od 1 września 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:05
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:04
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:05
Uchwała Nr XVI/184/20
Uchwała Nr XVI/184/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:01
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:00
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:01
Uchwała Nr XVI/183/20
Uchwała Nr XVI/183/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku. zmieniająca uchwałę Nr X/113/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:59
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:58
Uchwała Nr XVI/182/20
Uchwała Nr XVI/182/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  darowizny nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:56
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:55
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:55
Uchwała Nr XVI/181/20
Uchwała Nr XVI/181/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na  darowiznę nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:52
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:54
Uchwała Nr XVI/180/20
Uchwała Nr XVI/180/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:49
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:47
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:50
Uchwała Nr XVI/179/20
Uchwała Nr XVI/179/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr P 1592R Przeworsk – Ujezna – Pełkinie” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:47
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:46
Uchwała Nr XVI/178/20
Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr P 1631R Łopuszka Wielka – Hucisko Nienadowskie, nr P 1623R Siedleczka – Pantalowice wraz z obiektami mostowymi” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:45
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:43
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:44
Uchwała Nr XVI/177/20
Uchwała Nr XVI/177/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr P 1629R Widaczów – Świebodna - Pruchnik, nr P 1630R Zagórze – Hucisko Jawornickie” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:42
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:41
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:42
Uchwała Nr XVI/176/20
Uchwała Nr XVI/176/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:39
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:38
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:39
Uchwała Nr XVI/175/20
Uchwała Nr XVI/175/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:36
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:35
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:36
Uchwała Nr XVI/174/20
Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:34
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:32
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:34
Uchwała Nr XVI/173/20
Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:31
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:29
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:31
Uchwała Nr XVI/172/20
Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 13:27
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 13:25
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 13:27
Uchwała Nr XV/171/20
Uchwała Nr XV/171/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 24 marca 2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:33
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:32
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:33
Uchwała Nr XV/170/20
Uchwała Nr XV/170/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie petycji R. S. z dnia 2 kwietnia 2020r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:31
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:31
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:31
Uchwała Nr XV/169/20
Uchwała Nr XV/169/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:29
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:29
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:30
Uchwała Nr XV/168/20
Uchwała Nr XV/168/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:28
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:28
Uchwała Nr XV/167/20
Uchwała Nr XV/167/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:26
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:27
Uchwała Nr XV/166/2020
Uchwała Nr XV/166/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Przeworskiego oraz zasad jego używania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:12
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:13
Uchwała Nr XV/165/2020
Uchwała Nr XV/165/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.„ Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego - Tysiąclecia - Konopnickiej-Dynowska” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:05
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:05
Uchwała Nr XV/164/20
Uchwała Nr XV/164/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:04
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:03
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:04
Uchwała Nr XV/163/20
Uchwała Nr XV/163/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:02
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:02
Uchwała Nr XV/162/20
Uchwała Nr XV/162/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:00
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:00
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:00
Uchwała Nr XV/161/2020
Uchwała Nr XV/161/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 12:57
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 12:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:57
Uchwała Nr XV/160/2020
Uchwała Nr XV/160/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego wotum zaufania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 12:55
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 12:54
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:55
Sprawozdanie PCPR
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:04
Publikujący Marek Nowak 2020-05-25 13:04
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-25 13:04
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:01
Publikujący Marek Nowak 2020-05-25 13:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-25 13:02
Uchwała Nr XIV/159/20
Uchwała Nr XIV/159/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja  2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:55
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:55
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:49
Uchwała Nr XIV/158/20
Uchwała Nr XIV/158/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Przeworsku z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:53
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:49
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 21 października 2020r. 07:30:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.