Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Bilans z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego Powiat Przeworski.pdf do treści 2020-07-09 13:40 Marek Nowak
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf do treści 2020-07-09 13:40 Marek Nowak
Dodano plik - Rachunek zysków i strat jednostki.pdf do treści 2020-07-09 13:40 Marek Nowak
Dodano plik - Informacja dodatkowa.pdf do treści 2020-07-09 13:40 Marek Nowak
Dodano plik - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf do treści 2020-07-09 13:40 Marek Nowak
Utworzono treść 2020-07-09 13:37 Marek Nowak Podgląd treści
powrót