Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-10-29 11:37 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o wydanie wypisu - wypisów i wyrysu - wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2021-03-02 10:03 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Wniosek o wydanie wypisu - wypisów i wyrysu - wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.pdf z treści 2021-03-02 10:02 Klaudia Krupa
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-09-15 12:02 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-09-15 12:01 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-09-15 12:01 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf do treści 2020-08-05 12:45 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf z treści 2020-08-05 12:45 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek wypłata - scalenia gruntów.docx do treści 2020-07-22 14:06 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-07-02 14:19 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-06-26 13:59 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o zgodę na przeniesienie własności w scaleniu.doc do treści 2020-04-08 10:36 Klaudia Krupa
Dodano plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2020-04-08 10:35 Klaudia Krupa
Dodano plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc do treści 2020-04-08 10:24 Klaudia Krupa
Dodano plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc do treści 2020-04-08 10:23 Klaudia Krupa
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc do treści 2020-04-08 10:21 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc z treści 2020-04-08 10:12 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc z treści 2020-04-08 10:12 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc z treści 2020-04-08 10:11 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc z treści 2020-04-08 10:11 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx z treści 2020-03-16 07:37 Marek Nowak
Usunięto plik - wniosek o wydanie karty wędkarskiej.docx z treści 2020-03-12 11:51 Marek Nowak
Usunięto plik - wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.docx z treści 2020-03-12 11:51 Marek Nowak
Usunięto plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc z treści 2020-03-12 11:51 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o rejestrację pontonu, łodzi.doc z treści 2020-03-12 11:51 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-03-12 10:40 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono tytuł dokumentu
2020-03-10 15:47 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-05-07 16:03 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - wniosek o wydanie karty wędkarskiej.docx do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.docx do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o rejestrację pontonu, łodzi.doc do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - Załącznik do wnisków klauzula informacyjna w związku z RODO.doc do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Dodano plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc do treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc z treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Usunięto plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc z treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc z treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Usunięto plik - wniosek o wydanie karty wędkarskiej.docx z treści 2018-06-12 11:35 Marek Nowak
Usunięto plik - wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.docx z treści 2018-06-12 11:34 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o rejestrację pontonu, łodzi.doc z treści 2018-06-12 11:34 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx z treści 2018-06-12 11:34 Marek Nowak
Usunięto plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc z treści 2018-06-12 11:34 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek na naradę ZUD.doc do treści 2018-03-19 12:09 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx do treści 2018-03-19 12:09 Marek Nowak
Dodano plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc do treści 2018-03-19 12:09 Marek Nowak
Usunięto plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc z treści 2018-03-19 12:09 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx z treści 2018-03-19 12:08 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek na naradę ZUD.doc z treści 2018-03-19 12:08 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o pozwolenie wodnoprawne.doc z treści 2018-03-19 12:07 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc do treści 2018-03-02 11:22 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc z treści 2018-03-02 11:21 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc do treści 2018-03-01 14:55 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc z treści 2018-03-01 10:40 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie wypisu - wypisów i wyrysu - wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.pdf do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Dodano plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Dodano plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o pozwolenie wodnoprawne.doc do treści 2017-11-15 12:30 Marek Nowak
Usunięto plik - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.docx z treści 2017-11-15 12:29 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o udostępnienie materiałów PODGiK - mapy.xls z treści 2017-11-15 12:26 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc z treści 2017-11-15 12:24 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx z treści 2017-11-15 12:24 Marek Nowak
Usunięto plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc z treści 2017-11-15 12:24 Marek Nowak
Usunięto plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc z treści 2017-11-15 12:23 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o pozwolenie wodnoprawne.doc z treści 2017-11-15 12:22 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek na naradę ZUD.doc do treści 2017-11-15 12:22 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek na naradę ZUD.doc z treści 2017-11-15 12:22 Marek Nowak
Dodano plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc do treści 2017-11-15 12:21 Marek Nowak
Usunięto plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc z treści 2017-11-15 12:21 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc do treści 2017-03-31 12:04 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc z treści 2017-03-31 12:04 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-20 14:25 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek na naradę ZUD.doc do treści 2017-01-20 14:10 Marek Nowak
Dodano plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc do treści 2017-01-20 14:10 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planach zalesienia.docx do treści 2017-01-20 14:10 Marek Nowak
Usunięto plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc z treści 2017-01-20 14:10 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-20 13:46 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-20 13:43 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-20 13:42 Marek Nowak Podgląd treści
Usunięto plik - wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.doc z treści 2017-01-20 13:37 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-04 12:35 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2016-09-28 09:13 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.docx do treści 2016-09-16 10:56 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls z treści 2016-09-16 10:56 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2016-09-08 14:04 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
2016-07-04 07:56 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.doc do treści 2016-05-20 10:59 Marek Nowak
Dodano plik - wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.docx do treści 2016-04-01 14:40 Marek Nowak
Dodano plik - wniosek o wydanie karty wędkarskiej.docx do treści 2016-04-01 14:40 Marek Nowak
Dodano plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls do treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc do treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Dodano plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc do treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc z treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls z treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc z treści 2016-02-24 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc z treści 2016-02-24 10:18 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.xls z treści 2016-02-24 10:18 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o udostępnienie materiałów PODGiK - mapy.xls do treści 2016-02-24 10:17 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o pozwolenie wodnoprawne.doc do treści 2016-02-24 10:15 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o rejestrację pontonu, łodzi.doc do treści 2016-02-24 10:15 Marek Nowak
Dodano plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc do treści 2016-02-24 10:13 Marek Nowak
Usunięto plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc z treści 2016-02-24 10:12 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-02-24 10:03 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wnioski, opłaty, dokumenty do załatwienia spraw w zakresie ochrony środowiska.doc do treści 2016-02-09 14:17 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-02-09 14:17 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-02-09 14:16 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono tytuł dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
2016-02-09 14:14 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2015-10-14 10:19 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls do treści 2015-10-14 10:19 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc do treści 2015-10-14 10:19 Marek Nowak
Dodano plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc do treści 2015-10-14 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc z treści 2015-10-14 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc z treści 2015-10-14 10:19 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls z treści 2015-10-14 10:18 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc z treści 2015-10-14 10:18 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2015-10-14 10:18 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2015-10-14 09:59 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2015-10-14 09:58 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2015-10-14 09:57 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Zaświadczenie stwierdzające brak dokumentu własności.doc do treści 2015-04-30 15:00 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.xls do treści 2015-04-30 15:00 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls do treści 2015-04-30 15:00 Marek Nowak
Dodano plik - Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.doc do treści 2015-04-30 15:00 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wyłączenie użytków rolnych z produkcji.doc do treści 2015-04-30 15:00 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.doc do treści 2015-04-30 15:00 Marek Nowak
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 27 listopada 2021r. 14:52:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.