2022.03.03 - Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Powiatu Przeworskiego w podziale na 9 zadań

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Powiatu Przeworskiego w podziale na 9 zadań.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-03-03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-03-03 10:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-03-14 16:06

2022.02.17 - Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Przeworskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Z uwagi na wartość zamówienia postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129ze zm.)
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
 
Z A P R A S Z A MY
do złożenia oferty na zadanie pn.:
 
Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Przeworskiego
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-02-17
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-02-17 14:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-25 13:18

2021.11.17 - Świadczenie usług związanych ze stwierdzeniem zgonu oraz wystawianiem kart zgonu

Z A P R A S Z A MY
do złożenia oferty na zadanie pn.:
 
Świadczenie usług związanych ze stwierdzeniem zgonu oraz wystawianiem kart zgonu.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-11-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-17 14:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-11-26 12:11

2021.06.08 - zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Usuwanie pojazdów z drogi i przekazywanie na parking strzeżony mieszczący się w Niżatycach prowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-06-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-08 14:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-15 13:48

2021.04.08 - Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Powiatu Przeworskiego w podziale na 7 zadań

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Powiatu Przeworskiego w podziale na 7 zadań.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2021-04-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-08 14:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-19 13:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum