Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust.3, art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344)
 
STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO zawiadamia
 
o   wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 3263, 3303 położone w mieście Przeworsk Obręb nr 3 o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia urządzeń elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci napowietrzanej SN i nN na terenie miejscowości Przeworsk, etap 9."
Postępowanie w przedmiocie sprawy zostaje wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Pana Łukasza Szuran działającego jako pełnomocnik Inwestora na mocy pełnomocnictwa nr 352/OZ/2019 z dnia 06.05.2019 r.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, na portalu internetowym infopublikator w dniu 28 marca 2023 roku, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworsk ukazało się ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie licząc od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Przeworsku nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi
1 zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie do tutejszego Starostwa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 01.06.2023r. do dnia 15.06.2023r.
Po upływie wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-05-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-01 07:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-31 14:28

Wykaz nr 3/2023 na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gorliczynie gm. Przeworsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Przeworski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344) podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gorliczynie gm. Przeworsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-05-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-05-17 07:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-05-17 10:32

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023.344)
Starosta Przeworski
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
 • w celu budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii 15 kV PO Kańczuga-RS Pruchnik - etap 2, odcinek od końca etapu I w m. Pantalowice do stacji transformatorowej „Rozbórz Długi 3" " na działce nr 913 położonej w miejscowości Siennów,
 • w celu budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii 15 kV PO Kańczuga-RS Pruchnik - etap 2, odcinek od końca etapu I w m. Pantalowice do stacji transformatorowej „Rozbórz Długi 3" " na działce nr 405 położonej w miejscowości Bobrka Kańczucka,
 • w celu budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii 15 kV PO Kańczuga-RS Pruchnik - etap 2, odcinek od końca etapu I w m. Pantalowice do stacji transformatorowej „Rozbórz Długi 3" " na działce nr 915 położonej w miejscowości Siennów,
 • w celu budowy sieci gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa i przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Żurawiczki - Etap I" na działce nr 231 położonej w miejscowości Żurawiczki,
 • w celu budowy sieci gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa i przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Żurawiczki - Etap I" na działce nr 189 położonej w miejscowości Żurawiczki,
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-04-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-04-17 07:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-04-17 09:53

2023.01.18 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku  w ilościach szacunkowych:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-01-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-18 14:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-27 12:49

2023.01.18 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku  w ilościach szacunkowych:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-01-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-18 14:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-27 12:49

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty
Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką
nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.

 
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:  do 30.06.2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-01 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-12 08:56

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 09:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku.
Należy wykonać:
 1. ogrodzenie o wymiarach 43m (metalowe słupki + siatka + furtka)
 2. chodnik 5 m (5x1)(krawężnik + kostka brukowa 4 mm).
Termin wykonania roboty ustala się na 30 wrzesień 2021 r.
Zamknięte oferty oznaczone napisem:
„ WYCENA OGRODZENIA CMENTARZA CHOLERYCZNEGO POD CHAŁUPKAMI” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 IV piętro p. 419.
 
Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca  2021 r. o godz. 1200.
Bliższych informacji udzielają:
1. Pani Marta Kulita p. 414 – tel. 16 648-70-09 wew. 105 w godz. od 800 do 1500.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-25 11:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-16 08:31

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku

1. Halina Wiśniewska - nr uprawnienia 3273
2. Piotr Szczepanik - nr uprawnienia 6022

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:03

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego

Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-31 14:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2023r. 17:05:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.