Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 2571, 2739 położone w m. Przeworsk Obręb nr 4, celem budowy linii kablowej SN 15 kV

Na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).) oraz art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust.3, art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
 
STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 2571, 2739 położone w m. Przeworsk Obręb nr 4, celem budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową.
Postępowanie w przedmiocie sprawy zostaje wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-27 08:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-27 14:13

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w Przeworsku

Zarząd Powiatu Przeworskiego działając  na  podstawie  art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2021.1899 z zm.) ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w Przeworsku  :
 
 
 
Lp
Nr działki Powierzchnia
ha
 
Nr KW
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza
nieruchomości
brutto zł
Wadium
5 % ceny
wywoławczej
 
Obciążenia
1. 498/9 0.6499 PR1R/00046284/9  
Nieruchomość położona w Przeworsku w pobliżu ul. Głębokiej,  dojazd  drogą o nawierzchni nieutwardzonej od strony północnej przy torach kolei wąskotorowej,  niezabudowana o kształcie wydłużonym. Działka aktualnie nie jest użytkowana.
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z polityką przestrzenną miasta określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska, uchwalonego przez Radę Miasta Przeworska uchwałą Nr-LV/354/2002 z dnia 07.10.2002 r.  działka znajduje się w obszarach zabudowanych z przewagą zabudowy przemysłowej, obszar głównego zbiornika wód podziemnych nr 425 
 
 
 
 
 
241 495,00 zł
 
 
 
 
12 100,00 zł
 
 
 
 
Bez obciążeń
2.
 
 
502/25
502/26
 
0.7132
0.0064
 
PR1R/00046284/9
 
Nieruchomość położona w Przeworsku, przy ulicy Głębokiej, zabudowana budynkami wolnostojącymi : obory ( aktualnie magazyn ) oraz pomocniczym parterowym o łącznej pow. użytkowej 1827 m2. Działka częściowo ogrodzona, drogi i place składowe utwardzone. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe. Ściany nośne oraz ścianki działowe z materiałów ceramicznych, tynki wapienno-cementowe, posadzki betonowe, stolarka drzwiowa typowa, wrota stalowe. Stropodach żelbetowy-belki oraz płyty żelbetowe, kryty papą. Elewacja: tynk cementowo-wapienny. Obszar na którym położona jest nieruchomość uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Dojazd do ul. Głębokiej poprzez służebność na działce nr 502/12, która nie jest użytkowana, aktualny dojazd przez sąsiednie  działki nr: 502/36 i  502/20
 
 
Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Zgodnie z polityką przestrzenną miasta określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska, uchwalonego przez Radę Miasta Przeworska uchwałą Nr-LV/354/2002 z dnia 07.10.2002 r.  działki znajdują się w obszarach zabudowanych z przewagą zabudowy przemysłowej, obszar głównego zbiornika wód podziemnych nr 425 
 
1 040 415,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 100,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez obciążeń
 
Przetarg nr 1 odbędzie się w dniu 21.11.2022  r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10
( mała sala konferencyjna – na parterze)
Przetarg nr 2 odbędzie się w dniu 21.11.2022  r. o godz. 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10
( mała sala konferencyjna – na parterze)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-15 14:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-15 14:54

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów sieci gazowej

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sieipnia 1997 r. o gospodarce niemchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899)
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w miejscowości Krzeczowice etap I" na działkach nr 532, 523, 472, 469. W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 105, pok. 414 (IV piętro).
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie w/w inwestycji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-12 07:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-09 12:31

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:27

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia - sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia - sieci gazowej średniego ciśnienia służącej do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w msc. Gorzyce -III Etap" na działkach nr 653/2, 678, 1111, 1384, 1131, 1178.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 105, pok. 414 (IV piętro).
 
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie w/w inwestycji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-10 07:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-09 15:56

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty
Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką
nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.

 
 
  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:  do 30.06.2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-01 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-12 08:56

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 09:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku.
Należy wykonać:
  1. ogrodzenie o wymiarach 43m (metalowe słupki + siatka + furtka)
  2. chodnik 5 m (5x1)(krawężnik + kostka brukowa 4 mm).
Termin wykonania roboty ustala się na 30 wrzesień 2021 r.
Zamknięte oferty oznaczone napisem:
„ WYCENA OGRODZENIA CMENTARZA CHOLERYCZNEGO POD CHAŁUPKAMI” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 IV piętro p. 419.
 
Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca  2021 r. o godz. 1200.
Bliższych informacji udzielają:
1. Pani Marta Kulita p. 414 – tel. 16 648-70-09 wew. 105 w godz. od 800 do 1500.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-25 11:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-16 08:31

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku

1. Halina Wiśniewska - nr uprawnienia 3273
2. Piotr Szczepanik - nr uprawnienia 6022

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:03

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego

Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-31 14:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 06 października 2022r. 09:43:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.