Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej / wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 1762, 1763 położonych w Sieteszy z działkami sąsiednimi

Zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2021 r. o godz. 11:00 w Sieteszy, na terenie działek 1762, 1763 zostaną podjęte czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1762, 1763 położonych w Sieteszy z działkami sąsiednimi 1756, 1757, 1760,1764, 1765.
Spotkanie zainteresowanych nastąpi na gruncie w/w działek.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-25 15:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-25 15:29

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych / wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1410, 1411/2 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Gać

Zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się ustalenie granic / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1410, 1411/2 z działkami przyległymi: 1411/1, 1412, 1409, 1498, 1415 położonymi w miejscowości Gać.
W związku z powyższym zapraszamy do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-21 15:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-21 15:07

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych / wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 779, 780 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Ostrów

Zawiadamiamy, że w dniu 09.11.2021 r. o godzinie 14.00 odbędzie się ustalenie granic / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 779, 780 z działkami przyległymi: 224, 778, 786, 781, 859 położonymi w miejscowości Ostrów.
W związku z powyższym zapraszamy do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-21 15:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-21 15:12

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych / wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Gać

Zawiadamiamy, że w dniu 09.11.2021 r. o godzinie 11.30 odbędzie się ustalenie granic / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 z działkami przyległymi: 2019, 2012/5, 2012/3, 2009/6, 2009/7, 1765, 2016 położonymi w miejscowości Gać.
W związku z powyższym zapraszamy do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-21 15:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-21 15:15

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1108 położonej w Sieteszy z działkami sąsiednimi

Zawiadamiamy, że w dniu 05.11.2021 r. o godz. 11.00 w Sieteszy, na terenie działki 1108 zostaną podjęte czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1108 (KW PR 1 R/00027180/1) położonej w Sieteszy z działkami sąsiednimi 1107/2, 1109, 1110, 1115.
Spotkanie zainteresowanych nastąpi na gruncie w/w działek.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-11 15:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-11 15:10

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia / wznowienia / wyznaczenia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 111 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Głogowiec oraz działkami oraz działkami przyległymi położonymi w miejscowości Dębno.

Zawiadamiamy, że w dniu 28.10.2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się ustalenie/wznowienie/wyznaczenie granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 111 z działkami przyległymi nr 107,132,134,113,112,747, 110/1 położonymi w miejscowości Głogowiec oraz działkami przyległymi nr: 961,970,971 położonymi w miejscowości Dębno, gmina Leżajsk.
W związku z tym zapraszamy Pana (Panią) do przybycia na działkę 111 w dniu 28.10.2021 r. (Czwartek) na godz. 10.00 w charakterze osoby zainteresowanej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-27
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2021-10-13 23:59
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2021-09-28 15:49

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej jako działka nr 2221/2 z działkami przyległymi nr: 2223, 2224, 2230/6, 2228, 2227/1, 2227/2, 2220/2, 4189 położonymi w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Zawiadamiamy, że w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 9:00 odbędzie się ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2221/2 z działkami przyległymi nr: 2223, 2224, 2230/6, 2228, 2227/1, 2227/2, 2220/2, 4189 położonymi w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
W związku z powyższym zapraszamy do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-11 15:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-11 15:27

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej jako działka nr 11 z działkami przyległymi nr: 1545 położonej w miejscowości Przeworsk (obr. nr 1 Przeworsk), 12, 13/6, 13/5, 13/4, 13/3, 10/2 położonymi w miejscowości Rozbórz

Zawiadamiamy, że w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11 z działkami przyległymi nr: 1545 położonej w miejscowości Przeworsk (obr. nr 1 Przeworsk), 12, 13/6, 13/5, 13/4, 13/3, 10/2 położonymi w miejscowości Rozbórz.
W związku z powyższym zapraszamy do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-11 15:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-11 15:21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum