Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2023-01-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-02 15:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-03 12:06

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2023-01-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-02 15:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-03 12:00

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-02-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-14 12:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-14 12:01

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-02-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-14 11:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-14 12:00

Powstanie profilowanych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, że na terenie powiatu przeworskiego od 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały punkty specjalistyczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.       
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, którą zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z Rzeszowa, specjalistyczny dyżur z dziedziny prawa cywilnego jest prowadzony w lokalu powiatowym w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 16, w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00. Jednocześnie, w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest również prowadzony specjalistyczny dyżur dot. kategorii spraw komorniczych i zadłużeń, który odbywa się w punkcie usytuowanym w miejscowości Kańczuga, w siedzibie Zespołu Szkół, przy ul. M. Konopnickiej 6, w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00.
Na terenie całego kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości na dedykowanej stronie: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-01-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-24 13:16

WZNOWIENIE STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PRZEWORSKIEGO

Starosta Przeworski informuje, że od dnia 01.07.2021 r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego wznawiają działalność stacjonarną. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja  świadczone będą  zgodnie z Harmonogramem udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim w  2021 roku.
Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu będzie możliwość skorzystania z porady prawnej na odległość.
Udzielanie porad będzie się odbywało z zachowaniem wymaganych środków ostrożności tj. używanie maseczek podczas rozmowy, zachowanie dystansu społecznego, stosowanie dezynfekcji dłoni oraz wietrzenie pomieszczeń.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-06-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-30 14:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-30 14:47

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu przeworskiego


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021, poz.945 t.j. ) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna  obejmuje:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2020-12-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-02-21 12:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-11 11:10

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią COVID-19, nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
 •  oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
 •  oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  (oświadczenie do pobrania - załącznik nr 1).
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (formularz do pobrania - załącznik nr 2).
Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje zapisu przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2020-09-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-09-30 11:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-09-30 11:32

Zapisy na bezpłatne usługi i inne bezpłatne porady - lista

pomoc prawna

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-05-26 14:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-30 14:11

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość

UWAGA!!!
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy, iż  w  związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
od 17.03.2020 roku do odwołania
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są  udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość wyłącznie przez  telefon (praca zdalna)
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-03-13 09:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-05-29 13:18

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 12:17
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 12:16

Informacja dotycząca zmiany dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Zespole Szkół w Kańczudze

W Zespole Szkół w Kańczudze Adwokat będzie pełnił dyżur udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • W dniu 16.12.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejsce dyżuru z dnia 24.12.2019
 • W dniu 23.12.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejsce dyżuru z dnia 31.12.2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-12-11 15:30

Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnejKARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis usługi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. (016) 648 70 09
 od pn. do pt. w godz.: 7.30 – 15.30 ( Radcowie i Adwokaci )         
 oraz tel. 730 312 959 od pn. do pt. w godz.: 8.00 – 18.00
 (Fundacja Rozwoju  i Wsparcia „Pasieka”)
 
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-01-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-01-14 11:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-30 14:11

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności:
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-11-29 10:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-11-29 11:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-11-30
data dodania: 2023-11-30
data dodania: 2023-11-28
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 06:27:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.