Ogłoszenie o II naborze wniosków

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
 
ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego
w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Przeworskiego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia2021-07-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-07 14:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-07 14:15

Ogłoszenie o naborze wniosków

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Przeworskiego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-03-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-11 14:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-03-11 14:22