Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują

Starosta Przeworski informuje, że na podstawie w art. 110 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm), przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2020r. poz. 2270) prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują. Rejestr prowadzony jest w oparciu o dane przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pochodzące z bazy danych „Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”.  
Informacji w zakresie lokalizacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których te ruchy występują można zasięgnąć w aplikacji mapowej na stronie http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2021-05-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-05-24 15:13