Otwarcie Biura Podawczego Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa obsługi mieszkańców, 2 czerwca br. uruchomiliśmy Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Mieszczące się w holu biuro, czynne jest w godzinach pracy urzędu. Interesanci mogą składać pisma, otrzymać wzory wniosków i formularzy, a także uzyskać niezbędne informacje - bez konieczności odwiedzania wydziałów odpowiedzialnych za daną sprawę.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-06-03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-06-03 11:32

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Urzejowice

 1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat” w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr:
  26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem  „Scalenie wsi Urzejowice”
 1. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa  uczestnikom scalania została naliczona „d o p ł a t a”  W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na  które  tut. Starostwo dokona  przelewu,    poprzez   wypełnienie i podpisanie  załączonego  do niniejszego pisma  wniosku. 
Tel. do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-06-03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-06-03 13:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-06-03 13:36

Zmiana kategorii i sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej - ul. Łąkowa w m. Przeworsk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w dniu 26.05.2020r dokonano formalnej zmiany kategorii i sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego w km 176,486 linii kolejowej Nr 68 Lublin - Przeworsk (wspólny z linią Nr 612 Przeworsk - Przeworsk Gorliczyna w km 0,525) usytuowanego w ciągu drogi gminnej nr 110406R, ul. Łąkowa w m. Przeworsk z kat D na kat C.

Na przedmiotowym przejeździe kolejowo-drogowym zostały zabudowane urządzenia półsamoczynnego systemu przejazdowego wyposażone w sygnalizację świetlną (sygnalizatory drogowe).

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-06-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-06-02 13:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-06-02 13:01

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 22 maja 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 22 maja 2020 r. 31-33 przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w okolicach miejscowości Dobcza i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu oraz 1 dzik pozyskany w ramach odstrzału sanitarnego w okolicach miejscowości Dobcza na terenie obwodu łowieckiego Nr 66 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „DARZ BÓR" w Sieniawie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-06-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-06-02 11:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-06-02 11:58

Informacja PLW w Przeworsku z dnia 21 maja 2020 r. w związku z występowaniem na terenie Polski enzootycznej białaczki bydła

W związku z występowaniem na terenie Polski enzootycznej białaczki bydła Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje hodowców o podejmowanie środków mających na celu zabezpieczenie i kontrolę zdrowotną stada, tj.:
 • zakup i wprowadzanie do stada bydła tylko ze stad uznanych za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła,
 • oddzielanie cieląt od krów w ciągu 24 godzin od urodzenia, ale po przyjęciu siary,
 • do karmienia cieląt używać wyłącznie mleka krów ujemnych w kierunku enzootycznej białaczki bydła lub zamiennika mleka,
 • przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji sprzętu i narzędzi, które są używane do obsługi zwierząt oraz pozyskiwania mleka,
 • ograniczanie populacji owadów krwiopijnych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-05-26 16:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-05-26 16:12

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 31 marca 2020 r. i 3 kwietnia 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 31 marca 2020r. 21 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (1 sztuka) oraz z dniem 3 kwietnia 2020 r. 22 - 24 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (7 sztuk) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Krasne, Dobcza, Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-04-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-04-15 15:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-04-15 15:12

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 3 marca 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworskuinformuje o wystąpieniu z dniem:
- 3 maraca 2020 r. - 18-19 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików - (2sztuki),
- 16 marca 2020 r. - 20 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików - (2sztuki),
na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Krasne i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-24
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-03-24 08:10
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-03-24 08:18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 24 lutego 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 24 lutego 2020 r. 17 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (2 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w miejscowości Pawłowa, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-02-27 15:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-02-27 15:06

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 17 lutego 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem:
-    17 lutego 2020 r. 14 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (3 sztuki),
-    17 lutego 2020 r. 15 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (3 sztuki),
-    17 lutego 2020 r. 16 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (2 sztuki).
na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione w okolicach miejscowości Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje, że wszystkie gminy powiatu przeworskiego tj.: Przeworsk wraz z miastem Przeworsk, Zarzecze, Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Tryńcza pozostają w obszarze ochronnym (strefa żółta), zaś gminy Adamówka i Sieniawa w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji, zmieniającymi Załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-02-27 15:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-02-27 15:02

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 9 lutego 2020 r. dwunastego (1sztuka) oraz trzynastego(1sztuka) przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 9 lutego 2020 r. dwunastego (1sztuka) oraz trzynastego(1sztuka) przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione na terenie miejscowości Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-11
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-02-18 08:59
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-02-18 09:02

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 25 stycznia 2020 r. przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u martwych dzików znalezionych na terenie powiatu przeworskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 25 stycznia 2020 r. 5 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (1 sztuka) oraz z dniem 1 lutego 2020 r. 6-10 przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika (5 sztuk) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Martwe dziki zostały znalezione na polach w okolicach miejscowości Pawłowa i Majdan Sieniawski, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-02-10 15:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-02-10 15:08

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 stycznia 2020 r. czwartego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na polach w okolicach m. Krasne, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 14 stycznia 2020 r. czwartego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na polach w okolicach m. Krasne, gm. Adamówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-15
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-22 15:00
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-22 15:01

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Maćkówka gm. Zarzecze

Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Remizie OSP we wsi Maćkówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-01-10
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-13 12:03
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-13 12:13

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Żurawiczki gm. Zarzecze

Zebranie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Remizie OSP we wsi Żurawiczki 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-01-10
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-13 12:08
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-13 12:11

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 7 stycznia 2020 r. drugiego i trzeciego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski i Pawłowa, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 7 stycznia 2020 r. drugiego i trzeciego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików (4 sztuki) na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski i Pawłowa, gm. Adamówka na terenie obwodu łowieckiego Nr 47 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Jarosławiu w dniu 26 grudnia 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-08
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-13 15:27
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-13 15:28

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 2 stycznia 2020 r. pierwszego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 2 stycznia 2020 r. pierwszego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika  na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku. Na obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski, gm. Adamówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-01-02
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-08 11:05
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2020-01-08 11:08

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 2095/2 i 2096/2 w Przeworsku obręb nr 4 z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 2095/2 i 2096/2 w Przeworsku obręb nr 4 z działkami sąsiednimi o nr ew: 2068/4, 2068/2 i 2094/2

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 164.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 11:34
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 11:32

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki ewidencyjnej nr 129 w Gwizdaju z działkami sąsiednimi

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki ewidencyjnej nr 129 w Gwizdaju z działkami sąsiednimi o nr ew.: 128, 130/1, 130/2, 64 i 140

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 164.83 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 11:31
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 11:30

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-31
Publikujący Administrator BIP 2019-12-31 12:14
Modyfikacja Administrator BIP 2019-12-31 12:13

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 16 grudnia 2019 r. drugiego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego znalezionego w obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 16 grudnia 2019 r. drugiego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika na terenie powiatu przeworskiego znalezionego w obszarze leśnym w okolicach m. Majdan Sieniawski gm. Adamówka 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-20
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2019-12-20 12:51
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2019-12-27 12:56

Informacja dotycząca zmiany dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Zespole Szkół w Kańczudze

W Zespole Szkół w Kańczudze Adwokat będzie pełnił dyżur udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • W dniu 16.12.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejsce dyżuru z dnia 24.12.2019
 • W dniu 23.12.2019 w godzinach od 8.00 do 12.00 w miejsce dyżuru z dnia 31.12.2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2019-12-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-12-11 15:29

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku ponownie informuje o wystąpieniu z dniem 26 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku ponownie informuje o wystąpieniu z dniem 26 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-12-17 12:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-12-17 12:24

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczania świń w obszarach, na których wystąpiił afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczania świń w obszarach, na których wystąpiił afrykański pomór świń.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-12-17 12:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-12-17 12:37

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 26 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wystąpieniu z dniem 26 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-12-11 08:39
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-12-11 08:40

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o podejrzeniu wystąpienia z dniem 20 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa -Kamienna Góra, gm. Adamówka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o podejrzeniu wystąpienia z dniem 20 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-11-27 14:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-11-27 14:57

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku ponownie przypomina o zasadach dotyczących przemieszczania trzody chlewnej obowiązujących w n/w strefach

W związku z wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2019 r. decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1373 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, ustalające gminę Adamówkę za obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) oraz gminę Sieniawę i gminę Tryńczę za obszar ochronny (strefa żółta).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w w/w obszarach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-11-22 12:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-11-25 12:48

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w n/w obszarach.

W związku z publikacją decyzji zmieniającej załącznik do decyzji 2014/709/UE i zaliczeniem:
•    do obszaru objętego ograniczeniami / strefa czerwona/ gminy Adamówka ,
•    do obszaru ochronnego / strefa żółta/ gminy Sieniawa oraz wschodniej części gminy Tryńcza od drogi nr 77
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w w/w obszarach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-08-30 14:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-08-30 14:20

Kanały technologiczne - przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Sieniawa (Cieplice)

W związku z przebudową dróg powiatowych na terenie Gminy Sieniawa (Cieplice Górne - Cieplice Dolne) podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym projektowanej drogi mogą składać pisemne wnioski na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku.

Załączniki:

Kanał technologiczny Cieplice Plik pdf 305.35 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Wytworzył Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku2019-08-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-08-26 07:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-08-26 07:48

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie określenia obszaru skażonego w części powiatu lubaczowskiego i przeworskiego w związku z zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o Rozporządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 11/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obszaru skażonego w części powiatu lubaczowskiego i przeworskiego w związku z zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Treść Rozporządzenia do pobrania poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-08-21 13:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-08-21 13:38

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego i przeworskiego

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o Rozporządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 9/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego na terenie powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego i przeworskiego.

Treść Rozporządzenia do pobrania poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-08-19 13:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-08-19 13:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum