Sekretarz

Sekretarz Powiatu Przeworskiego


 

Jan Śliwa

telefon: (16) 648 70 09 wew. 198

e-mail: sekretarz@powiatprzeworsk.pl


Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa oraz warunków jego działania,
2) nadzorowanie remontów i gospodarki powierzchnią użytkową budynku będącego siedzibą Starostwa,
3) nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad:
a) terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw,
b) przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa,
c) przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz rzeczowego wykazu akt,
4) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
5) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Rady i Zarządu oraz prac związanych z organizacją sesji Rady i posiedzeń Zarządu,
6) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów powiatu,
7) wdrażanie do wykonywania uchwał Rady i Zarządu,
8) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwieniem skarg i wniosków oraz interpelacji i wniosków radnych,
9) zabezpieczenie organizacyjno - techniczne wyborów do Rady Powiatu,
10) koordynowanie realizacji zadań w zakresie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
11) wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.

Sekretarzowi bezpośrednio podlega:
1/ Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu,
2/ Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-12-04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-12-05 08:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-03-11 15:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum