XML

Zadanie publiczne pt. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120 rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci”

Stowarzyszenie Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku, złożyło w dniu 21 czerwca br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r.poz.1057 z późn. zm.) - z pominięciem otwartego konkursu ofert- na realizację zadania publicznego pt. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy w 120 rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznicę śmierci”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 29 czerwca 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2021-06-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-22 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-22 12:29