XML

Zadanie publiczne pt. „Rowerem po ziemi przeworskiej”

Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej z siedzibą w Przeworsku, złożyło w dniu 29 czerwca br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r.poz.1057 z późn. zm.) - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pt. „Rowerem po ziemi przeworskiej”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 8 lipca 2021 roku.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2021-07-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-01 11:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-01 11:38