XML

Zadanie publiczne pt. „Turniej o Puchar Starosty Przeworskiego”

Ludowy Klub Sportowy „Żuraw” Żurawiczki, złożył w dniu 30 czerwca br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U .z 2020r.poz.1057 z późn. zm.)- z pominięciem otwartego konkursu ofert- na realizację zadania publicznego pt. „Turniej o Puchar Starosty Przeworskiego”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 9 lipca 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2021-07-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-02 11:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-02 11:46