XML

Zadanie publiczne pt. „Ocalić od zapomnienia - upamiętnienie 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej"

Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Hadlach Szklarskich, złożyło w dniu 03 sierpnia br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r.poz.1057 z późn. zm.) - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pt. „Ocalić od zapomnienia - upamiętnienie 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 10 sierpnia 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-08-03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-08-03 14:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-08-04 07:34