XML

Zadanie publiczne pt. Konferencja popularyzująca zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać, złożyło w dniu 06 sierpnia br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020r.poz.1057 z późn. zm.)- z pominięciem otwartego konkursu ofert- na realizację zadania publicznego pt. „Konferencja popularyzująca zagadnienia ochrony przeciwpożarowej”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 13 sierpnia 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2021-08-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-08-06 13:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-08-09 11:53