XML

Zadanie publiczne pt. Akrobatyka Sportowa dla wszystkich

Klub Sportowy „Piramida”, z siedzibą w Przeworsku, złożył w dniu 12 sierpnia br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.)- z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pt. „Akrobatyka Sportowa dla wszystkich”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 20 sierpnia 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-08-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-08-13 12:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-08-13 12:47