XML

Zadanie publiczne pt. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora pn. „Działajmy Razem”

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Przyjaciół „Stokrotka”, złożyło w dniu 01 września br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.1057 z późn. zm.) - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pt. „Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora pn. „Działajmy Razem”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 10 września 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-09-03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-03 13:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-09-03 13:40