XML

Zadanie publiczne pt. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej F. Gembarzewskiego- I Burmistrza Kańczugi w Niepodległej Polsce oraz warsztaty historyczne – patriotyczne nt. odzyskania przez Polskę Niepodległości

Stowarzyszenie Instytut Historii Miasta Kańczugi, złożyło w dniu 18 października br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.1057 z późn. zm.)- z pominięciem otwartego konkursu ofert- na realizację zadania publicznego pt. „Odsłonięcie tablicy pamiątkowej F. Gembarzewskiego- I Burmistrza Kańczugi w Niepodległej Polsce oraz warsztaty historyczne – patriotyczne nt. odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 25 października 2021roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-10-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-18 15:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-25 09:06