XML

Zadanie publiczne pt. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolonej poprzez konkursy”

Stowarzyszenie Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku, złożyło  w dniu 14  marca 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolonej poprzez konkursy”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 21 marca 2022 roku.

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-03-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-03-15 10:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-03-15 10:29