XML

Zadanie publiczne pt. "Festyn na Gackiej Górce"

Stowarzyszenie "Razem dla Białobok" złożyło w dniu 10 czerwca 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt.  Festyn na Gackiej Górce. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 17 czerwca 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-06-10
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-06-10 13:56
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2022-06-10 13:59