XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie Starosty Przeworskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021.1899 ze zm.)
 
Starosta Przeworski
 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:
  • w celu budowy linii kablowej nN 0,4 kV, demontażu infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej na działce nr 1120 położonej w m. Kańczuga,
  • w celu budowy linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV, budowy złącza licznikowego ZL-1, demontażu infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej na działce nr 1122/1 położonej w m. Kańczuga, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Kańczuga, etap II".
  • w celu budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości Krzeczowice, na działce nr 151 położonej w Krzeczowicach gm. Kańczuga, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk -PO Mikulice - Etap I cz. 1 w miejscowości Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice, oraz linii kablowej  nn 0,4 kV w miejscowości Urzejowice i Dębów".
  • w celu budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową w miejscowości Urzejowice, na działkach nr 1361, 1598, 1358, 1536 położonych w Urzejowicach gm. Przeworsk, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa linii kablowej SN 15kV GPZ Przeworsk - PO Mikulice - Etap I cz. 1 w miejscowości Przeworsk, Studzian, Urzejowice, Krzeczowice, Mikulice, oraz linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Urzejowice i Dębów".
  • w celu przeprowadzenia na nieruchomościach sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mirocin na działkach nr 1657/2, 1560, 1365, 1144 położonych w Mirocinie gm. Przeworsk, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Mirocin II etap".
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 105, pok. 414 (IV piętro).
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Starosty Przeworskiego z dnia 23.05.2022 r. Plik pdf 398.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-05-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-26 07:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-24 13:31