XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 2571, 2739 położone w m. Przeworsk Obręb nr 4, celem budowy linii kablowej SN 15 kV

Na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).) oraz art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust.3, art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
 
STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 2571, 2739 położone w m. Przeworsk Obręb nr 4, celem budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową.
Postępowanie w przedmiocie sprawy zostaje wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, na łamach „Dziennika Gazety Prawnej" w dniu 14 lipca 2022 roku, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska ukazało się ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie licząc od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Przeworsku nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie do tutejszego Starostwa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 27.09.2022r. do dnia 11.10.2022r.
Po upływie wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie Starosty Przeworskiego z dnia 26.09.2022 r. Plik pdf 295.12 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-27 08:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-27 14:13