Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
 Geodeta Powiatowy -
Naczelnik Wydziału -  inż. Marian Sochacki

 

Sprawy dotyczące scaleń i wymiany gruntów prowadzą:

mgr inż. Jadwiga Lenar - p. 418

mgr inż. Agata Jędrzejec – pok. 418


- Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów (wydawanie wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków)

- inż. Agata Pieczonka - obsługuje gminę Kańczuga – pok. 407

- mgr Joanna Niemiec - obsługuje gminy Zarzecze i Tryńcza - pok. 407

- Janina Jaremko - obsługuje gminy Jawornik Polski i Gać -  p. 408

- mgr. inż. Waldemar Ficek - obsługuje gminę Przeworsk  - p. 409

- mgr inż. Magdalena Staniak – obsługuje Miasto Przeworsk - p. 410

- Marta Kłos - obsługuje Miasto i Gminę Sieniawa, gminę Adamówka - p. 411
 

Obsługę w zakresie orzecznictwa ewidencji gruntów i ochrony gruntów rolnych prowadzi:

- Barbara Olbrycht – pok. 418
 

Obsługę w zakresie orzecznictwa ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów prowadzą:

- mgr inż. Anna Cedzidło – pok. 407

- Elżbieta Fluda – pok. 414

- inż. Łukasz Zabłocki – pok. 414

Sprawy uzgadniania dokumentacji projektowej prowadzi:

- Zofia Chomicz - pok. 7

 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami należy:

 

 

 • nadzór i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, wydawanie postanowień i decyzji w tym zakresie,
 • prowadzenie zadań dotyczących odnowienia ewidencji gruntów i budynków oraz zlecenie prac geodezyjnych w tym zakresie,
 • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i odpisów aktów notarialnych,
 • prowadzenie zadań dotyczących "Geoportal" zgodnie z podpisanym porozumieniem,
 • koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 • zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • przedkładanie Radzie Powiatu rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 • przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 • prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 • przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
 • przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji pozwalającej na wyłączenie,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie w określonym terminie rekultywacji zdewastowanych gruntów,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
 • ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesiania opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,
 • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
 • odmowa przeprowadzenia scalenia lub wymiany,
 • zawiadamianie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie własnościowym w trakcie trwania postępowania,
 • zwoływanie zebrań uczestników postępowania dla wybrania rady uczestników scalania, a w przypadku nie wybrania rady w określonym terminie - powoływanie tej rady z urzędu,
 • upoważnianie geodety do wykonywania szacunku gruntów, opracowania projektu scalania lub wymiany, powołanie komisji doradczej działającej przy geodecie - projektancie scalania,
 • ogłaszanie wyników oszacowania gruntów i składników gruntowych, rozpatrywanie zastrzeżeń na szacunek i wydawanie postanowień o akceptacji szacunku,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalania gruntów,
 • wydawanie i ogłaszanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów,
 • wprowadzanie uczestników scalania w posiadanie nowowydzielonych gruntów,
 • przyjmowanie i wpłacanie dopłat uczestnikom scalania w przypadku wydzielenia im gruntów innej wartości niż podali przed scaleniem,
 • wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów członkowi spółdzielni produkcyjnej, występującemu z niej po przeprowadzeniu scalenia.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2010-02-04
Publikujący Administrator BIP 2010-02-04 11:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-03-21 08:40
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2022r. 17:45:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.