XML

Zaproszenie na VIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 28 sierpnia 2019 roku  (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Przeworskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przeworsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przeworsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana  III Sobieskiego w Przeworsku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku.  
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-08-26 13:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-08-27 10:53