XML

Zaproszenie na XX sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 5 lutego 2021 roku (piątek) o godz. 1200 w formie zdalnej odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo - Parkowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo – Parkowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zarzecze realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn: ,Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Kisielów i Siennów.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn:,, Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i mostów powiatowych obejmujących drogi :P1604 Żurawiczki –Zarzecze, P1617 R Kańczuga –Jarosław , P1619R Zarzecze –Pełnatycze –Bystrowice.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza.”  
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Przeworskim na lata 2021-2023”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VII) i wyrażenia zgody na jego realizację.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2021 rok.
16. Sprawozdanie Starosty Przeworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku. 
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-01-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-01-29 12:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-02-18 08:12