XML

Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz. 11:00 w formie zdalnej odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego SP ZOZ w Przeworsku na lata 2020-2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego.  
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-12-03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-12-03 14:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-02-18 10:28