XML

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 25 czerwca 2021 roku (tj. piątek ) o godz. 10:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji w formie zdalnej.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Stary Dzików pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok SP ZOZ w Przeworsku. 
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-06-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-24 15:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-07 12:48