XML

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 18 czerwca 2021 roku (tj. piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2020 rok.
6. Debata nad raportem o stanie powiatu przeworskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-06-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-02 15:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-07 12:49