XML

Zaproszenie na XXII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 7 maja  2021 roku  (tj. piątek ) o godz. 12 00 w formie zdalnej odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Przeworski.
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku o stanie sanitarno-higienicznym Powiatu Przeworskiego za 2020 rok. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-30 12:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-07 15:11