XML

Otwarty nabór na wyłonienie partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Otwarty nabór na wyłonienie partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-25 13:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-02-19 15:02