XML

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 10 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BO.6740.I.2.2020

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 września 2020 r.
Stosownie do art. 1 ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Starosta Przeworski
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BO.6740.I.2.2020
na wniosek z dnia 28.08.2020 r Zarządu Powiatu w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1592R polegającej na budowie chodnika prawostronnego w km 2 + 803 - 2 + 893 w miejscowości Rozbórz
1. Działki które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przejmowane na rzecz Powiatu:
-1180 (1180/1, 1180/2) w miejscowości Rozbórz
- 62 działka będąca własnością,
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 10 września 2020 r. Plik pdf 234.84 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2020-09-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-09-10 12:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-09-10 12:46