XML

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o wejściu w życie z dniem 7 września 2020 r. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/1257 z dnia 7 września 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
W związku z wejściem w życie w/w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) informuję, że na terenie powiatu przeworskiego miasto Przeworsk, cześć gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr ł617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim włączone zostały do obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej), miasto i gmina Sieniawa, gmina Adamówka oraz gmina Tryńcza pozostają nadal w obszarze zagrożenia (strefie niebieskiej). Pozostałe gminy powiatu przeworskiego tj.: pozostała część gminy Przeworsk i Zarzecze, miasto i gmina Kańczuga, gmina Jawornik Polski i gmina Gać nadal znajdują się w obszarze ochronnym (strefie żółtej) zgodnie z wcześniej wydanymi Decyzjami Wykonawczymi Komisji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-09-14 12:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-09-14 12:14