XML

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego z dnia 2.10.2020 r. o zmianie decyzji będącej zmianą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Zakładzie Przetwórczym w Leżachowie

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283), Starosta Przeworski informuje że w dniu 28.09.2020 r., wydana została decyzja znak: GO.6222.11.2019, będąca zmianą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Zakładzie Przetwórczym w Leżachowie, Leżachów 133, 37-530 Sieniawa udzielonego decyzją Starosty Przeworskiego z dnia 11.01.2007 r. znak: GB.7644-64/06 (zmienioną decyzją z dnia 17.06.2009 r., znak: OŚ.7644-60/07/08/09, znak: OŚ.6222.1.2012 z dnia 16.02.2012 r., z dnia 20.11.2014 r., znak: OŚ.6222.4.2014, z dnia 5.09.2017 r., znak: GO.6222.5.2017).
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, piętro IV, pok. nr 413 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie Starosty Przeworskiego z dnia 2.10.2020 r. Plik pdf 187.83 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-10-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-10-05 14:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-10-05 14:58