XML

Informacja PLW w Przeworsku w związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej tj, wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Markowa, pow. Łańcucki

W związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej tj, wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Markowa, pow. Łańcucki - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o opublikowaniu w dniu 12 kwietnia 2021 r, w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (Poz, 1439) Rozporządzenia Nr ii/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. „w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim".
 
Równocześnie informuje, że zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia:
 
1.  Wyznacza się obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, o promieniu co najmniej 3 km od tego
miejsca, obejmujący na terenie powiatu przeworskiego miejscowości:
  1. Gać, Białoboki w gminie Gać,
  2. Sietesz na północ od drogi wojewódzkiej Nr 881 w gminie Kańczuga,

2.  Wyznacza się obszar zagrożony wokół ogniska, o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca,
obejmujący na terenie powiatu przeworskiego miejscowości:
  1. Dębów, Wolica, Ostrów,, Mikulice w gminie Gać,
  2. Urzejowice. Studzian, Grześka ha południe od przejazdu kolejowego, Gwizdaj, Nowosielce w gminie Przeworsk,
  3. Krzeszowice, Żuklin, Niżatyce, Łopuszka Mała, Siedleczka, Chodakówka, Lipnik, Sietesz na południe od drogi wojewódzkiej Nr 881, Medynia Kańczudzka w gminie Kańczuga,
  4. Manasterz w gminie Jawornik Polski,
  5. miasto Kańczuga
 
oraz zgodnie z § 5. 1. w/w Rozporządzenia;
 
Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru stosownych tablic ostrzegawczych o następującej treści:
  1. „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY",
  2. „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY".
Tablice! napisy na nich mają mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych,
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Rozporządzenia Nr 11 2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. Plik pdf 273.16 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-19 11:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-19 11:04