XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Maćkówka

Starosta Przeworski zawiadamia, że w dniu 02.09.2021 r. została wydana decyzja znak: GG.661.10.7.2021 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w miejscowości Maćkówka, gmina Zarzecze.
Decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 02.09.2021 r. oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zarzecze, wsi Maćkówka oraz BIP Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, piętro IV, pok. nr 418 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-09-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-02 13:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-09-02 13:29