XML

Informacja PLW w Przeworsku w związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego na obszarach objętych ograniczeniami II i III, w załączeniu przekazuję celem dystrybucji wśród hodowców świń następujące dokumenty:
1. Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa".
  1. Propozycję wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie."
  2. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
  3. Informację dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego
Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej GIW pod linkiem: https://www.wetgiw.aov.pl/nadzor-wetervnarviny/afrvkanski-pomor-swin oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przeworsku pod linkiem: przeworsk.piw(a)wetgiw.gov.pl ; www.piwprzeworsk.ires.pl.
Jednocześnie informuję, iż załączone do pisma wzory dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.


Wymagania ujęte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 dotyczą gospodarstw, które dokonują przemieszczeń świń i produktów pochodzących od świń z zakładów (gospodarstw utrzymujących świnie), znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza te obszary na terenie kraju i muszą spełnić, najpóźniej do dnia 31 października 2021 r., dodatkowe wymagania związane z bioasekuracją tych zakładów dotyczące:
  • ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz
  • posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego".
Z dniem 1 listopada 2021 r. gospodarstwa znajdujące się w obszarach objętych ograniczeniami II, III nie spełniające w/w wymogów nie będą mogły dokonywać obrotu trzodą chlewną poza te obszary jak również obrotu świeżym mięsem, surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi otrzymanymi ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarach objętych ograniczeniami.
Pismo przesyła się w celu podania do publicznej wiadomości i rozpowszechnienia wśród hodowców trzody chlewnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku ul. Studziańska 4, 37-200 Przeworsk
tel.: ( 16 ) 648-74-25, lub ( 16 ) 648 97 96 fax: ( 16 ) 648-74-25, e-mail: przeworsk.piw@wetgiw.gov.pl , www.piwprzeworsk.ires.pl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-03 14:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-11-03 14:08