XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga, pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej Kpa), w związku z art. . 389 pkt.l i pkt 6, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej Prawo wodne),
zawiadamia strony postępowania
o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga, pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację prawostronnego rowu przydrożnego na odcinku R5-R4 wraz z przepustami, położnego wzdłuż drogi gminnej Nr Gl 10746 R Łopuszka Wielka - Stacja Manasterz, na działce nr ewid. 330 obręb 0007 Medynia Kańczucka;
  2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidacje istniejącego rowu na odcinku R5-R6 polegającą na likwidacji istniejącego przepustu położonego pod koroną ww. drogi na działce nr ewid. 330 obręb 0007 Medynia Kańczucka;
  3. wykonanie wylotu W-l kolektora kanalizacji deszczowej położonego na działce nr ewid. 330, obręb 0007 Medynia Kańczucka;
  4. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzenia wodnego, tj. rowu położonego na działce nr ewid. 206 obręb 0007 Medynia Kańczucka i na działce nr ewid. 484/2 obręb 0006 Łopuszka Wielka wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, poprzez ww. wylot, w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr Gl 10746 R Łopuszka Wielka - Stacja Manasterz w m. Medynia Kańczucka polegająca na budowie chodnika".
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGWWP z dnia 17.01.2022 r. Plik pdf 101.24 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-21 09:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-21 09:33