XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BO.6540.2.2023 na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z Warszawy

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego Świnoujściu (Dz. U. 2021 poz. 1836 z późn. zm.), oraz 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.)
Starosta Przeworski
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: BO.6540.2.2023
na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dominika Skupnia zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudowa gazociągu DN400 relacji Jarosław - Sędziszów w m. Przeworsk". Zaplanowane roboty zostały zaprojektowane na niżej wymienionych nieruchomościach i polegać będą na odwierceniu otworów badawczych, które po pobraniu próbek i wykonaniu niezbędnych badań zostaną zlikwidowane. Właściciele/użytkownicy wieczyści wskazanych nieruchomości są stronami wszczętego postępowania.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2023-01-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-23 14:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-23 14:50