XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 24.01.2023 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) Starosta Przeworski zawiadamia strony postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowa 2, 02-377 Warszawa w sprawie zatwierdzenia ..Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: ..Budowa gazociągu DN400 MOP 5.5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudowa gazociągu DN400 relacji Jarosław - Sędziszów7 w m. Przeworsk", że przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na dokonanie powyższej czynności wyznacza się 7-dniowy okres rozpoczynający bieg od dnia 10.02.2023 r. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10. 37-200 Przeworsk, pokój 323. w godzinach pracy Urzędu.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 24.01.2023 r. Plik pdf 261.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-25 13:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-25 13:52