Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 54 
Uchwała Nr LV/453/23
Uchwała Nr LV/453/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LIV/441/23 z dnia 27 września 2023 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 09:05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 09:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 10:37
Uchwała Nr LV/452/23
Uchwała Nr LV/452/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 09:05
Uchwała Nr LV/451/23
Uchwała Nr LV/451/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:56
Uchwała Nr LV/450/23
Uchwała Nr LV/450/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:52
Uchwała Nr LIV/449/23
Uchwała Nr LIV/449/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:43
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:45
Uchwała Nr LIV/448/23
Uchwała Nr LIV/448/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:41
Uchwała Nr LIV/447/23
Uchwała Nr LIV/447/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XLVII/388/23 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:35
Uchwała Nr LIV/446/23
Uchwała Nr LIV/446/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Kańczuga w m. Rączyna i Sietesz” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:33
Uchwała Nr LIV/445/23
Uchwała Nr LIV/445/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika  i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr P 1518R w m. Świętoniowa” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:31
Uchwała Nr LIV/444/23
Uchwała Nr LIV/444/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja kładki w m. Świętoniowa” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:29
Uchwała Nr LIV/443/23
Uchwała Nr LIV/443/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika – ul. Misiągiewicza w Przeworsku” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:26
Uchwała Nr LIV/442/23
Uchwała Nr LIV/442/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:24
Uchwała Nr LIV/441/23
Uchwała Nr LIV/441/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:18
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:21
Uchwała Nr LIV/440/23
Uchwała Nr LIV/440/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Przeworsku  stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:16
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:17
Uchwała Nr LIV/439/23
Uchwała Nr LIV/439/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie określenia limitu dla Zarządu Powiatu Przeworskiego do udzielenia poręczeń i gwarancji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-17 08:12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:15
Uchwała Nr LIV/438/23
Uchwała Nr LIV/438/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie pokrycia przez Powiat Przeworski straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-17 08:08
Uchwała Nr LIII/437/23
Uchwała Nr LIII/437/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/392/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:42
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:44
Uchwała Nr LIII/436/23
Uchwała Nr LIII/436/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:43
Uchwała Nr LIII/435/23
Uchwała Nr LIII/435/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany treści regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Przeworsku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały NR XIV/57/99 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Przeworsku zmienionego uchwałą NR XVI/68/00 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 20 stycznia 2000 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:40
Uchwała Nr LIII/434/23
Uchwała Nr LIII/434/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Na podstawie art. 12 ust. 8 pkt h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1526)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:39
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:40
Uchwała Nr LIII/433/23
Uchwała Nr LIII/433/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Przeworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:37
Uchwała Nr LIII/432/23
Uchwała Nr LIII/432/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XLVII/388/23 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:34
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:36
Uchwała Nr LIII/431/23
Uchwała Nr LIII/431/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:34
Uchwała Nr LIII/430/23
Uchwała Nr LIII/430/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-10-16 14:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-10-16 14:32
Uchwała Nr LII/429/23
Uchwała Nr LII/429/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska wraz z przebudową mostu w m. Chałupki” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:31
Uchwała Nr LII/428/23
Uchwała Nr LII/428/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1584 R Dębów - Wojciechówka” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:30
Uchwała Nr LII/427/23
Uchwała Nr LII/427/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi relacji Manasterz – Czerwona Wola na działce nr 68’’ o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:25
Uchwała Nr LII/426/23
Uchwała Nr LII/426/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:23
Uchwała Nr LI/425/23
Uchwała Nr LI/425/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika – ul. Czarnieckiego w Przeworsku - Etap II” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:20
Uchwała Nr LI/424/23
Uchwała Nr LI/424/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Sieniawa - Czerce” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:18
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:19
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 06:35:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.