Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 50 
Uchwała Nr XXXIV/322/2022
Uchwała Nr XXXIV/322/2022 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i wniesienia odwołania od Uchwały nr 12/51/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-23 13:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:59
Uchwała XXXIII/321/22
Uchwała XXXIII/321/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-23 13:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:55
Uchwała Nr XXXIII/320/22
Uchwała Nr XXXIII/320/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-23 13:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:51
Uchwała Nr XXXII/319/22
Uchwała Nr XXXII/319/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-23 13:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:50
Uchwała Nr XXXII/318/22
Uchwała Nr XXXII/318/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-23 13:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 13:48
Uchwała Nr XXXI/317/22
Uchwała Nr XXXI/317/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 13:00
Uchwała Nr XXXI/316/22
Uchwała Nr XXXI/316/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:58
Uchwała Nr XXXI/315/22
Uchwała Nr XXXI/315/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego w pracach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:56
Uchwała Nr XXXI/314/22
Uchwała Nr XXXI/314/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXIII/238/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia oraz ustalenia organizacji Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:52
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:54
Uchwała Nr XXXI/313/22
Uchwała Nr XXXI/313/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji w roku 2022 zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn."Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:51
Uchwała Nr XXXI/312/22
Uchwała Nr XXXI/312/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania  pn. „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:48
Uchwała Nr XXXI/311/22
Uchwała Nr XXXI/311/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie przekazania w zarząd Gminy Tryńcza drogi powiatowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:43
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:45
Uchwała Nr XXXI/310/22
Uchwała Nr XXXI/310/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Przeworskiego do prac w Komisji  Bezpieczeństwa Porządku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:41
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:41
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:42
Uchwała Nr XXXI/309/22
Uchwała Nr XXXI/309/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:39
Uchwała Nr XXXI/308/22
Uchwała Nr XXXI/308/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu wydzielonych części pomieszczeń oddziałów szpitalnych na montaż i eksploatację Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej i o pobieraniu opłat za korzystanie z tych urządzeń
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:34
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:36
Uchwała Nr XXXI/307/22
Uchwała Nr XXXI/307/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w  ramach II naboru wniosków w 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:33
Uchwała Nr XXXI/306/22
Uchwała Nr XXXI/306/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXIX/292/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:27
Uchwała Nr XXXI/305/22
Uchwała Nr XXXI/305/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:22
Uchwała Nr XXXI/304/22
Uchwała Nr XXXI/304/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i nie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:19
Uchwała Nr XXXI/303/22
Uchwała Nr XXXI/303/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie nie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego wotum zaufania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22 12:13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 12:16
Uchwała Nr XXX/302/22
Uchwała Nr XXX/302/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-27 09:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 10:08
Uchwała Nr XXX/301/22
Uchwała Nr XXX/301/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-27 09:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:41
STANOWISKO Rady Powiatu Przew.
STANOWISKO Rady Powiatu Przeworskiego podjęte podczas XXX sesji nadzwyczajnej w dniu 22.06.2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-27 09:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:35
Raport z realizacji POŚ
Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego" za lata 2019 - 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-18 14:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-19 08:39
Uchwała Nr XXIX/300/22
Uchwała Nr XXIX/300/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:59
Uchwała Nr XXIX/299/22
Uchwała Nr XXIX/299/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:58
Uchwała Nr XXIX/298/22
Uchwała Nr XXIX/298/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:57
Uchwała Nr XXIX/297/22
Uchwała Nr XXIX/297/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:56
Uchwała Nr XXIX/296/22
Uchwała Nr XXIX/296/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:55
Uchwała Nr XXIX/295/22
Uchwała Nr XXIX/295/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:54
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 06 października 2022r. 09:27:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.