Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 48 
Uchwała XXIV/248/21
Uchwała XXIV/248/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Gminie Stary Dzików  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 16:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 16:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 16:10
Uchwała XXIII/247/21
Uchwała XXIII/247/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg:
1. Droga Nr  1585 R, m. Przeworsk – ul. Niepodległości 
2. Droga Nr  1589 R, m. Przeworsk – ul. Dynowska 
3. Droga Nr  1599 R, m. Przeworsk – ulica Kasprowicza
4. Droga Nr  1597 R, m. Przeworsk – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
5. Droga Nr  1598 R, m. Przeworsk – ul. Tkacka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:56
Uchwała Nr XXIII/246/21
Uchwała Nr XXIII/246/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1606 R
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:54
Uchwała XXIII/245/21
Uchwała XXIII/245/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach PKA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:51
Uchwała Nr XXIII/244/21
Uchwała Nr XXIII/244/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na wsparcie utrzymania trwałości projektu zadania pn. „Budowa Podmiejskiej  Kolei Aglomeracyjnej – PKA” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:48
Uchwała Nr XXIII/243/21
Uchwała Nr XXIII/243/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/213/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i mostów powiatowych obejmujących drogi: P 1604R Żurawiczki – Zarzecze, P 1 617R Kańczuga – Jarosław, P 1619R Zarzecze – Pełnatycze - Bystrowice” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:44
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:45
Uchwała Nr XXIII/242/21
Uchwała Nr XXIII/242/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na zadanie pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:42
Uchwała XXIII/241/21
Uchwała XXIII/241/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:39
Uchwała Nr XXIII/240/21
Uchwała Nr XXIII/240/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej , budowli i urządzeń budowlanych  w m. Przeworsk” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:37
Uchwała Nr XXIII/239/21
Uchwała Nr XXIII/239/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:35
Uchwała Nr XXIII/238/21
Uchwała Nr XXIII/238/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:34
Uchwała Nr XXIII/237/21
Uchwała Nr XXIII/237/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego wotum zaufania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-06 15:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-06 15:31
Uchwała Nr XXII/236/21
Uchwała Nr XXII/236/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbudowa linii wąskotorowej Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk - Dynów” 
o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 16:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 16:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 16:04
Uchwała Nr XXII/235/21
Uchwała Nr XXII/235/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 15:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 16:01
Uchwała Nr XXII/234/21
Uchwała Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 15:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 15:58
Uchwała Nr XXII/233/21
Uchwała Nr XXII/233/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:52
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 15:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-05-25 15:54
Uchwała Nr XXI/232/21
Uchwała Nr XXI/232/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2021 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 14:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 14:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 14:05
Uchwała Nr XXI/231/21
Uchwała Nr XXI/231/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 14:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 14:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 14:03
Uchwała Nr XXI/230/21
Uchwała Nr XXI/230/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych pn. „Zacznij wszystko od nowa…” dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Przeworskim na lata 2021 – 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 13:52
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 13:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 13:55
Uchwała Nr XXI/229/21
Uchwała Nr XXI/229/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno – terapeutycznego pn. „Nowy Horyzont” dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Przeworskim na lata 2021-2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 13:25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 13:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 13:50
Uchwała XXI/228/21
Uchwała XXI/228/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 13:21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 13:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 13:24
Uchwała Nr XXI/227/21
Uchwała Nr XXI/227/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 12:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 12:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 12:04
Uchwała Nr XXI/226/21
Uchwała Nr XXI/226/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarz
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:52
Uchwała Nr XXI/225/21
Uchwała Nr XXI/225/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:49
Uchwała Nr XXI/224/21
Uchwała Nr XXI/224/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020 działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:45
Uchwała Nr XXI/223/21
Uchwała Nr XXI/223/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2021 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:33
Uchwała Nr XXI/222/21
Uchwała Nr XXI/222/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:29
Uchwała Nr XXI/221/21
Uchwała Nr XXI/221/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:26
Uchwała Nr XXI/220/21
Uchwała Nr XXI/220/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-13 11:23
Uchwała Nr XX/219/21
Uchwała Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 10:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-02-15 10:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-02-15 10:06
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2022r. 23:53:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.