Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 53 
Uchwała Nr XLVIII/400/23
Uchwała Nr XLVIII/400/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:46
Uchwała Nr XLVIII/399/2023
Uchwała Nr XLVIII/399/2023 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:39
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:38
STANOWISKO RPP z 14.03.2023 r.
STANOWISKO Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:36
Uchwała Nr XLVII/398/23
Uchwała Nr XLVII/398/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:33
Uchwała Nr XLVII/397/23
Uchwała Nr XLVII/397/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:30
Uchwała Nr XLVII/396/23
Uchwała Nr XLVII/396/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (I)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:27
Uchwała Nr XLVII/395/23
Uchwała Nr XLVII/395/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:21
Uchwała Nr XLVII/394/23
Uchwała Nr XLVII/394/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami oraz powiatem i zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia „Jarosławsko - Przeworskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju” oraz opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:18
Uchwała Nr XLVII/393/23
Uchwała Nr XLVII/393/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:08
Uchwała Nr XLVII/392/23
Uchwała Nr XLVII/392/23 Rady Powiatu przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 09:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:55
Uchwała Nr XLVII/391/23
Uchwała Nr XLVII/391/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 09:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:16
Uchwała Nr XLVII/390/23
Uchwała Nr XLVII/390/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 09:13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:12
Uchwała Nr XLVII/389/23
Uchwała Nr XLVII/389/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 09:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:09
Uchwała Nr XLVII/388/23
Uchwała Nr XLVII/388/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 09:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 09:05
Uchwała Nr XLVII/387/23
Uchwała Nr XLVII/387/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Przeworskim na rok 2023”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 08:42
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 08:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 08:41
Uchwała Nr XLVII/386/23
Uchwała Nr XLVII/386/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Przeworskim na rok 2023”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 08:12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 08:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 08:39
Uchwała Nr XLVII/385/23
Uchwała Nr XLVII/385/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Przeworskim na rok 2023”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 15:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 15:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 15:27
Uchwała Nr XLVII/384/23
Uchwała Nr XLVII/384/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, które funkcjonują na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 15:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 15:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 15:26
Uchwała Nr XLVII/383/23
Uchwała Nr XLVII/383/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach PKA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 14:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 15:24
Uchwała Nr XLVII/382/23
Uchwała Nr XLVII/382/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na wsparcie utrzymania trwałości projektu zadania  pn. „Budowa Podmiejskiej  Kolei Aglomeracyjnej – PKA” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 14:34
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:34
Uchwała Nr XLVII/381/23
Uchwała Nr XLVII/381/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  krótkoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2023 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 14:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:29
Uchwała Nr XLVII/380/23
Uchwała Nr XLVII/380/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 14:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:19
Uchwała Nr XLVII/379/23
Uchwała Nr XLVII/379/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 14:12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 14:12
Uchwała Nr XLVI/378/23
Uchwała Nr XLVI/378/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 12:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:38
Uchwała Nr XLV/377/23
Uchwała Nr XLV/377/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 12:30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:29
Uchwała Nr XLV/376/23
Uchwała Nr XLV/376/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 12:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:26
Uchwała Nr XLV/375/23
Uchwała Nr XLV/375/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku na lata 2023-2025”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 12:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:23
Uchwała Nr XLV/374/23
Uchwała Nr XLV/374/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 12:05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 12:15
Uchwała Nr XLV/373/23
Uchwała Nr XLV/373/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. Uchwała budżetowa na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-05 11:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 11:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-05 11:58
Uchwała Nr XLIV/372/22
Uchwała Nr XLIV/372/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-10 15:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-10 15:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-10 15:43
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 01 października 2023r. 14:39:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.